Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2022

Marie Egerstad, ordförande
Chef Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen (GR)
Telefon: 070-878 67 01
E-post: marie.egerstad@visnet.se

Claudiu Deak, vice ordförande
Chef anbud och affärsutveckling, vice segmentschef Academedia
Tel: 070 268 10 48
E-post: claudiu.deak@visnet.se

Christian Thomsen, kassör
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Veronica Vasic Abrahamsson, sekreterare
Rektor Vuxenutbildning, Landskrona
veronica.vasic@visnet.se

Jennie Sjögren
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Jussi Koreila
Verksamhetschef Vuxenutbildning Stockholms stad
Tel: 08-508 35 467
E-post: jussi.koreila@visnet.se

Michaela Zankl
Rektor, Regionchef Folkuniversitetet
Tel: 08-789 41 11
E-post: michaela.zankl@visnet.se

Per Andersson, suppleant
Skolchef på Jensen Educatio
per.andersson@visnet.se

Joakim Bergquist, suppleant
Marknads- och affärsutvecklingschef, ALEA
joakim.bergquist@visnet.se

Per Pettersson, suppleant
Verksamhetschef Astar
per.pettersson@visnet.se

Revisorer valda på årsmötet 2022
Eva Holm, sammankallande
Ulrika Grönqvist
Tomas Steens, revisorsuppleant
Thomas Näslund, revisorsuppleant

Valberedning vald på årsmötet 2022
Magnus Andersson
Eva Florin
Eva Holm
Rasmus Rossi
Daniel Söderberg