Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2022

Marie Egerstad, ordförande
Chef Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen (GR)
Telefon: 070-878 67 01
E-post: marie.egerstad@visnet.se

Claudiu Deak, vice ordförande
Chef anbud och affärsutveckling, vice segmentschef Academedia
Tel: 070 268 10 48
E-post: claudiu.deak@visnet.se

Christian Thomsen, kassör
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Veronica Vasic Abrahamsson, sekreterare
Rektor Vuxenutbildning, Landskrona
veronica.vasic@visnet.se

Jennie Sjögren
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Jussi Koreila
Verksamhetschef Vuxenutbildning Stockholms stad
Tel: 08-508 35 467
E-post: jussi.koreila@visnet.se

Michaela Zankl
Rektor, Regionchef Folkuniversitetet
Tel: 08-789 41 11
E-post: michaela.zankl@visnet.se

Per Andersson, suppleant
Skolchef på Jensen Educatio
per.andersson@visnet.se

Joakim Bergquist, suppleant
Marknads- och affärsutvecklingschef, ALEA
joakim.bergquist@visnet.se

Per Pettersson, suppleant
Verksamhetschef Astar
per.pettersson@visnet.se

Revisorer valda på årsmötet 2022
Eva Holm, sammankallande
Ulrika Grönqvist
Tomas Steens, revisorsuppleant
Thomas Näslund, revisorsuppleant

Valberedning vald på årsmötet 2022
Magnus Andersson
Eva Florin
Eva Holm
Rasmus Rossi