Styrelse

Styrelse vald på årsmötet den 27 april 2020

Jonas Jonsson, ordförande
Rektor Kävlinge Lärcentrum
Tel: 046-73 94 50
E-post: jonas.jonsson@visnet.se

Eva Holm, vice ordförande
Förvaltningschef bildning, Kinda
Mobil: 070-521 92 01
E-post: eva.holm@visnet.se

Christian Thomsen, kassör
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Jennie Sjögren, sekreterare
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se

Anna Falkström Olsson
Rektor, SFI Birgittaskolan, Linköping
Mobil : 072-468 08 64
E-post: anna.falkstrom-olsson@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Magnus Andersson
Rektor/Enhetschef, Lärcentrum Östersunds kommun
Tel: 063-144992
E-post: magnus.andersson@visnet.se

Inger Lilienberg
Verksamhetschef ABF Vuxenutbildning, Stockholm
Tel: 08-453 41 00
E-post: inger.lilienberg@visnet.se

Cecilia Torstensson, suppleant
Rektor, CFL Söderhamn
Mobil: 070-190 10 55
E-post: cecilia.torstensson@visnet.se

Michaela Zankl, suppleant
Rektor, Regionchef Folkuniversitetet, utredningssekreterare regeringskansliet
Sfi-utredningen
Tel: 08-789 41 11
E-post: michaela.zankl@visnet.se

Jussi Koreila, suppleant
Verksamhetschef Vuxenutbildning Stockholms stad
Tel: 08-508 35 467
E-post: jussi.koreila@visnet.se