Styrelse

Styrelse vald på årsmötet den 9 april 2018

Jonas Jonsson, ordförande
Strateg, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö
Tel: 040-34 29 69. Mobil 070 534 23 23
E-post: jonas.jonsson@visnet.se

Thomas Norgren, vice ordförande
Områdeschef CFL Söderhamn
Tel: 0270-751 22. Mobil 070 676 62 68
E-post: thomas.norgren@visnet.se

Bengt Jönsson, kassör
Avdelningschef Vuxenutbildningen, Stockholm
Tel: 08-508 35 549. Mobil 076 123 55 49
E-post: bengt.jonsson@visnet.se

Elisabeth Andreasson, sekreterare
Upphandlingschef, Regional samordnare för skolfrågor, Folkuniversitetet Göteborg
Tel: 031-10 65 38. Mobil 070 952 15 46.
E-post: elisabeth.andreasson@visnet.se

Staffan Ström
Rektor Vuxenutbildningen Nacka kommun
Tel: 08-718 79 51, mobil 070 431 79 51
E-post: staffan.strom@visnet.se

Christian Thomsen
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Anna Falkström Olsson
Rektor, SFI Birgittaskolan, Linköping
Mobil : 072-468 08 64
E-post: anna.falkstromolsson@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Magnus Andersson
Rektor/Enhetschef, Lärcentrum Östersunds kommun
Tel: 063-144992
E-post: magnus.andersson@visnet.se

Eva Holm suppleant
Förvaltningschef bildning, Kinda
Mobil: 070-521 92 01
E-post: eva.holm@visnet.se

Roger Jakobsson suppleant
Utbildningsdirektör, Competens
E-post: roger.jakobsson@visnet.se
Mobil: 076-677 85 98

Adjungerade ledamöter, utsedda av nätverken:

Annebelle Hedén, Vägledarnätverket SiV
Vuxenutbildningscentrum Västerås
Tel: 076-569 08 93
E-post: annebelle.heden@visnet.se

Anna Örnestad, Administratörsnätverket, ViSa
Viva / Komvux / SFI Umeå
Tel: 090-16 41 48
E-post: anna.ornestad@visnet.se

Hans Mélen, Matematiknätverket
Tel: 070-83 07 464
E-post: hans.melen@visnet.se