Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2021

 

Jonas Jonsson, ordförande
Rektor Kävlinge Lärcentrum
Tel: 046-73 94 50
E-post: jonas.jonsson@visnet.se

Marie Egerstad, vice ordförande
Chef Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen (GR)
Telefon: 070-878 67 01
E-post: marie.egerstad@visnet.se

Christian Thomsen, kassör
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Jennie Sjögren, sekreterare
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se

Anna Falkström Olsson
Rektor, SFI Birgittaskolan, Linköping
Mobil : 072-468 08 64
E-post: anna.falkstrom-olsson@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Magnus Andersson
Rektor/Enhetschef, Lärcentrum Östersunds kommun
Tel: 063-144992
E-post: magnus.andersson@visnet.se

Inger Lilienberg
Verksamhetschef ABF Vuxenutbildning, Stockholm
Tel: 08-453 41 00
E-post: inger.lilienberg@visnet.se

Michaela Zankl
Rektor, Regionchef Folkuniversitetet
Tel: 08-789 41 11
E-post: michaela.zankl@visnet.se

Jussi Koreila, suppleant
Verksamhetschef Vuxenutbildning Stockholms stad
Tel: 08-508 35 467
E-post: jussi.koreila@visnet.se

Claudiu Deak, suppleant
Chef anbud och affärsutveckling, vice segmentschef Academedia
Tel: 070 268 10 48
E-post: claudiu.deak@visnet.se

Sofie Wiklund, suppleant
Skolutvecklingschef  Arena Utbildning
Tel: 079-3485644
E-post: sofie.wiklund@visnet.se