Styrelse

Styrelse vald på årsmötet den 8 april 2019

Jonas Jonsson, Simon Dahlgren, Elisabeth Andreasson, Christian Thomsen, Eva Holm, Bengt Jönsson, Inger Lilienberg, Roger Jakobsson, Anna Falkström Olsson, Staffan Ström, Magnus Andersson. Saknas på bilen: Cecilia Torstensson, Jennie Sjögren

 

Jonas Jonsson, ordförande
Rektor Kävlinge Lärcentrum
Tel: 046-73 94 50
E-post: jonas.jonsson@visnet.se

Eva Holm, vice ordförande
Förvaltningschef bildning, Kinda
Mobil: 070-521 92 01
E-post: eva.holm@visnet.se

Bengt Jönsson, kassör
Avdelningschef Vuxenutbildningen, Stockholm
Tel: 08-508 35 549. Mobil 076 123 55 49
E-post: bengt.jonsson@visnet.se

Elisabeth Andreasson, sekreterare
Upphandlingschef, Regional samordnare för skolfrågor, Folkuniversitetet Göteborg
Tel: 031-10 65 38. Mobil 070 952 15 46.
E-post: elisabeth.andreasson@visnet.se

Staffan Ström
Rektor Vuxenutbildningen Nacka kommun
Tel: 08-718 79 51, mobil 070 431 79 51
E-post: staffan.strom@visnet.se

Christian Thomsen
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Anna Falkström Olsson
Rektor, SFI Birgittaskolan, Linköping
Mobil : 072-468 08 64
E-post: anna.falkstrom-olsson@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Magnus Andersson
Rektor/Enhetschef, Lärcentrum Östersunds kommun
Tel: 063-144992
E-post: magnus.andersson@visnet.se

Roger Jakobsson, suppleant
Utbildningsdirektör, Competens
Mobil: 076-677 85 98
E-post: roger.jakobsson@visnet.se

Inger Lilienberg, suppleant
Verksamhetschef ABF Vuxenutbildning, Stockholm
Tel: 08-453 41 00
E-post: inger.lilienberg@visnet.se

Cecilia Torstensson, suppleant
Rektor, CFL Söderhamn
Mobil: 070-190 10 55
E-post: cecilia.torstensson@visnet.se

Jennie Sjögren, suppleant
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se