Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2023

 

Marie Egerstad, ordförande
Chef Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen (GR)
Telefon: 070-878 67 01
E-post: marie.egerstad@visnet.se

Claudiu Deak, vice ordförande
Chef anbud och affärsutveckling, vice segmentschef Academedia
Tel: 070 268 10 48
E-post: claudiu.deak@visnet.se

Christian Thomsen, kassör
Rektor Vuxenutbildningen, Eksjö
Mobil: 070 648 97 85
E-post: christian.thomsen@visnet.se

Veronica Vasic Abrahamsson, sekreterare
Rektor Vuxenutbildning, Landskrona
veronica.vasic@visnet.se

Jennie Sjögren
Rektor, Sundsvall
Mobil: 070-190 54 54
E-post: jennie.sjogren@visnet.se

Simon Dahlgren
Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Skellefteå
Mobil 070 346 04 28
E-post: simon.dahlgren@visnet.se

Jussi Koreila
Verksamhetschef Vuxenutbildning Stockholms stad
Tel: 08-508 35 467
E-post: jussi.koreila@visnet.se

Michaela Zankl
Regionchef Folkuniversitetet
Tel: 08-789 41 11
E-post: michaela.zankl@visnet.se

Joakim Bergquist
Marknads- och affärsutvecklingschef, Hermods AB
joakim.bergquist@visnet.se

Revisorer valda på årsmötet 2023
Eva Holm, sammankallande
Rasmus Rossi
Tomas Steens, revisorsuppleant
Thomas Näslund, revisorsuppleant

Valberedning vald på årsmötet 2023
Eva Florin, sammankallande
Magnus Andersson
Eva Holm
Rasmus Rossi
Daniel Söderberg