Kontakt

Postadress
ViS, Vuxenutbildning i Samverkan
Box 54
234 21 Lomma

Remissinbjudningar och övriga förfrågningar:

Officiella inbjudningar och förfrågningar ställs lämpligast till vår gemensamma mejl: info@visnet.se

Medlemsservice

Har du frågor kring medlemskapet,  skicka mejl till medlem@visnet.se

För information om vår verksamhet kontakta ordförande
Marie Egerstad
marie.egerstad@visnet.se

För information om innehållet, samt synpunkter på vår webbplats kontakta
Caroline Waldenström
caroline.waldenstrom@visnet.se

Kontaktuppgifter till övriga styrelsemedlemmar finner du under styrelse.