ViS nätverk

ViS har idag tre nätverk. Genom nätverken vill vi främja olika intresse- och yrkesinriktningar. De tre nätverken är

SiV Nätverket för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

ViSa Nätverket för administratörer inom vuxenutbildning

Matematik ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Har du förslag på andra nätverk? Kontakta oss gärna info@visnet.se