Poddar

ViSpodden avsnitt 28, individ, vuxenutbildning och kompetensförsörjning

Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen ur individens perspektiv I det tredje och sista avsnittet på temat “Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen” berättar Ann-Sofie Säbom, som till vardags arbetar som studie- och yrkesvägledare på Vux i Hässleholm, om individens perspektiv på, och roll i, kompetensförsörjningen. De tre poddarna visar utifrån olika perspektiv på komplexiteten i frågan om planering…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 27, Vuxenutbildningens betydelse för kompetensförsörjningen

Vuxenutbildningen är viktig för kompetensförsörjningen I det andra avsnittet på temat “Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen” möter vi Magnus Wallerå, som till vardags arbetar som avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. I Podden talar Magnus om ett stödmaterial för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv inom yrkesvux. Det är SKR som tillsammans med Svenskt Näringsliv…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 26, digital betygshantering

Digital betygshantering Jennie Sjögren är rektor i Sundsvall. I den här podden berättar Jennie om vinsterna man sett i Sundsvall, där man gått över till ett helt digitalt system för betygshanteringen. Genom samverkan mellan personal på Vux, Kommunarkivet och leverantören av det elevadministrativa systemet så har man utvecklat systemet så att pappershanteringen minimerats och ledtiderna…

Läs mer