Poddar

ViSpodden avsnitt 21, om SeQF

SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer Kerstin Litke, som är nationell samordnare för SeQF på Myndigheten för Yrkeshögskola, berättar för ViSpodden vad SeQF innebär och hur ramverket kan användas inom kommunal vuxenutbildning. Mer information om SeQF Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify

Läs mer

ViSpodden avsnitt 20, Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen Revisionsledaren Susanne Boy-Löjdquist ger oss en översiktlig genomgång av vad systematiskt kvalitetsarbete är, hur målen kan formuleras och följas upp, samt hur man i verksamheten kan använda dessa för att utveckla verksamheten. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify  

Läs mer

ViSpodden avsnitt 19, Validering

Validering Johan Lindell är rektor för yrkesutbildningar i Skövde och har lång erfarenhet av validering. I ViSpodden avsnitt 19 delar han med sig av sina erfarenheter och tankar kring detta stora område. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify

Läs mer

ViSpodden avsnitt 18, Ändringar i Vård- och omvårdnadsprogrammet

Ändringar i Vård- och omsorgsprogrammet Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, berättar i detta avsnitt av ViSpodden om de förändringar som nu träder i kraft gällande utbildningarna inom vård och omsorg för komvux. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify

Läs mer

ViSpodden avsnitt 17, Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet Lagen om tillgänglighet till digital service syftar till att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på nätet. Formell vuxenutbildning oavsett utförare, berörs av lagen som omfattar webbplatser, intranät, dokument, appar mm. Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka intervjuas av ViSpodden. Läs mer på DIGG, myndigheten för…

Läs mer