ViSpodden avsnitt 29, om vuxnas lärande

Vuxnas lärande

I denna podd samtalar Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, om vuxnas lärande.

Hon varnar för en instrumentell syn på utbildning där inlärning ofta blandas ihop med lärande, men lärande är något mycket större. Vidare berättar hon om forskning där man har hittat olika identitetstyper vad gäller studiemotivation och sannolikheten att fullfölja studierna. Om detta och mycket mer får du höra i ViSpodden avsnitt 29.

Lyssna på podden via PodBean

Lyssna på podden via Spotify

Lyssna på andra ViSpoddar

Avsnitt 32, Bakgrund till undersköterskans skyddade yrkestitel

Avsnitt 31, Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Avsnitt 29, Vuxnas lärande med Camilla Thunborg, professor i pedagogik  Stockholms universitet

Avsnitt 28, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 3 ur individens perspektiv, med Ann-Sofie Säbom studie- och yrkesvägledare i Hässleholm.

Avsnitt 27, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 2 ur arbetslivets perspektiv, med Magnus Wallerå från Svenskt Näringsliv

Avsnitt 26, Digital betygshantering

Avsnitt 25 Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 1 ur komvux perspektiv, med Simon Dahlgren från Skellefteå

Avsnitt 24 Kombinationsutbildningar

Avsnitt 23 IT-säkerhet med Karl Emil Nikka

Avsnitt 22 Arbetsplatsförlagt lärande med Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna

Avsnitt 21 Om SeQF med Kerstin Litke, nationell samordnare

Avsnitt 20 Systematiskt kvalitetsarbete med Susanne Boy-Löjdquist, revisionsledare

Avsnitt 19 Validering med Johan Lindell, rektor för yrkesutbildningar i Skövde

Avsnitt 18 Ändringar i Vår- och omsorgsprogrammet med Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd

Avsnitt 17 Tillgänglighetsdirektivet med Susanna Laurin, forskningschef FUNKA

Avsnitt 16 ViS verksamhet 2020 med Jonas Jonsson, ViS ordförande

Avsnitt 15 Värdegrundsarbete med Jan Christer Mattsson, universitetslektor Göteborg

Avsnitt 14 Vuxnas språkinlärning del 2 med Annsofie Engborg, författare, lärarfortbildare mm

Avsnitt 13 Vuxnas språkinlärning del 1 med Annsofie Engborg, författare, lärarfortbildare mm

Avsnitt 12 Vuxenutbildningens särart med Andreas Fejes, professor Linköpings universitet

Avsnitt 11 SPSM och vuxenutbildningen med Eva-Lisa Andersson, rådgivare SPSM

Avsnitt 10 Kunskapsmätning med Lise-Lotte Appelgren, specialist inom kunskapsmätningar

Avsnitt 9 Vuxenutbildning i budgetpropositionen 2021 med Kristina Persdotter, statssekreterare

Avsnitt 8 Lärarens och skolledarens roll med Charlotta Hilli, forskare Åbo Akademi

Avsnitt 7 Betygsutredningen med Jörgen Tholin, särskild utredare

Avsnitt 6 Digitalt lärande med Stefan Hrastinski, professor på KTH

Avsnitt 5 Digitala verktyg med Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

Avsnitt 4 Dimensioneringsutredningen med Lars Stjerkvist, särskild utredare

Avsnitt 3 Istället för Almedalen 2020, Aktuella frågor med Anna Ekström, utbildningsminister

Avsnitt 2 KLIVA utredningen med Karin Sandwall, särskild utredare

Avsnitt 1 Krisen som möjlighet med Love Lönnroth, managementkonsult