Reportage

ViS Nyhetsbrev juni 2022

Läs sista nyhetsbrevet innan sommaren med information från ViS ordförande om styrelsens arbetet sedan årsmötet. I nyhetsbrevet får du också information om Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2022, påminnelse att boka 10-11 oktober då det är dags för ViS konferens, i år ses vi på riktigt och i Stockholm. Nyhetsbrevet innehåller även information från nätverken. Till…

Läs mer

ViS styrelse presenterar sig

På ViS årsmöte 27 april 2020 valdes en ny styrelse. Vi har bett medlemmarna att presentera sig. Jonas Jonsson Jag har arbetat med vuxenutbildning i tjugo år, under en kortare period som studie- och yrkesvägledare och sedan i olika chefs- och strategfunktioner. Uppdragen har ibland också innefattat arbetsmarknadsfrågor. Huvuddelen av tiden inom vuxenutbildningen har jag…

Läs mer

Västerås Folkhögskola vill ta större ansvar inom vuxenutbildningen.

   Jag tycker att politiker både på nationell och lokal nivå har alldeles för dålig kunskap om vuxenutbildningen i Sverige, säger Tomas Aronsson, rektor för Västerås Folkhögskola som numer är en av landets större folkhögskolor efter sammanslagning av Bergslagens Folkhögskola, Folkhögskolan i Köping och Västerås Folkhögskola och har nu över 700 elever på årsbasis och…

Läs mer

Artificiell intelligens, debatten om skolans digitalisering och utvecklingen av digital kompetens

Jalal Nouri & Staffan Selander Den digitala tekniken har under de senaste decennierna omskapat väldigt många aspekter av såväl vardagsliv som arbetsliv. Stora förändringar har skett med avseende på hur vi människor studerar, arbetar, umgås och roar oss. Digitala system har blivit så nödvändiga, och har fått så genomgripande konsekvenser, att vi inte längre kan…

Läs mer

Bildning i spänningsfältet mellan kunskap och vetande

Mohamed Chaib[1]   Inledning En av Sveriges främsta folkbildare Inge Johansson säger i en intervju ”Att vara bildad, måste enligt min mening innebära att man ska kunna handskas med sina kunskaper – förstå innebörden, se dem i sitt större sammanhang, använda dem i samtal och diskussioner… bedöma och värdera dem”[2] Detta citat är ledmotivet till…

Läs mer