Reportage

ViS styrelse presenterar sig

På ViS årsmöte 27 april 2020 valdes en ny styrelse. Vi har bett medlemmarna att presentera sig. Jonas Jonsson Jag har arbetat med vuxenutbildning i tjugo år, under en kortare period som studie- och yrkesvägledare och sedan i olika chefs- och strategfunktioner. Uppdragen har ibland också innefattat arbetsmarknadsfrågor. Huvuddelen av tiden inom vuxenutbildningen har jag…

Läs mer

Västerås Folkhögskola vill ta större ansvar inom vuxenutbildningen.

   Jag tycker att politiker både på nationell och lokal nivå har alldeles för dålig kunskap om vuxenutbildningen i Sverige, säger Tomas Aronsson, rektor för Västerås Folkhögskola som numer är en av landets större folkhögskolor efter sammanslagning av Bergslagens Folkhögskola, Folkhögskolan i Köping och Västerås Folkhögskola och har nu över 700 elever på årsbasis och…

Läs mer

Bildning i spänningsfältet mellan kunskap och vetande

Mohamed Chaib[1]   Inledning En av Sveriges främsta folkbildare Inge Johansson säger i en intervju ”Att vara bildad, måste enligt min mening innebära att man ska kunna handskas med sina kunskaper – förstå innebörden, se dem i sitt större sammanhang, använda dem i samtal och diskussioner… bedöma och värdera dem”[2] Detta citat är ledmotivet till…

Läs mer

Sommarkonferens i Lund-Mathematics in a Digital World

  I början av juli 2019 arrangerade ALM – Adults Learning Mathemtics sin årliga sommarkonferens, det här året i Lund. Konferensen lockade till sig ca 70 deltagare från 15 länder i fyra kontinenter. Det finns flera internationella organisationer som arbetar med matematiklärande men ALM är den enda som har fokus just på vuxnas lärande. Under…

Läs mer