Reportage

Människor kan och vill

Människor kan och vill Bygg en dynamisk organisation med elevens bästa för ögonen!   Människor kan och vill. Det anser jag vara den viktigaste utgångspunkten när en bra utbildningsorganisation ska skapas. Efter 15 år inom den kommunala vuxenutbildningen kommer jag nu att lämna mitt rektorsuppdrag i Nacka. Jag vill här dela med mig av de…

Läs mer

Konkreta vägledningstips till Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning består av flera olika delar och ska erbjudas både enskilt, i grupp och inbakad i undervisningen. Hur vägledningen ordnas i praktiken kan vara svårt att överblicka. På många skolor är vi duktiga på vägledning men sämre på strukturen. Genom VIS stipendiefond fick Studie- och yrkesvägledare på Dalarnas vuxenutbildningar möjligheten att bjuda in…

Läs mer

Presence at a Distance

Tilgang til utdanning hjemmefra – en joker i framtidens kunnskapssamfunn Utdanningstilbud utenfor campus og skolestue er ofte en suksess, men de bør være godt forankret. Involverte lokale aktører må engasjere seg og også forplikte seg til å gjøre sin del av jobben. Dette er en av konklusjonene i et Nordplus-prosjekt, Presence at a Distance, som…

Läs mer

Anna Ekström i Almedalen

Anna Ekström förtegen om komvuxplaner. Har många tankar men väntar in utredning färdig i början på nästa år. Utbildningsministern vill för närvarande inte avslöja särskilt mycket om den fortsatta inriktningen av vuxenutbildningen. Anna Eksröm hänvisar i många fall till den pågående utredningen om gymnasieskolan och vuxenutbildning som bl.a. ska föreslå hur det framtida komvux ska…

Läs mer

Lærekraftig utvikling

Norge vil ha lærekraftige arbeidstakere og bedrifter Utvikling skal være bærekraftig, men nå også lærekraftig. Voksne skal lære hele livet, men hvordan skal vi få dette til? Den norske regjeringen har bedt eksperter om en utredning. Nå er svaret kommet i form av en rapport med tittelen «Lærekraftig utvikling». Det mangler ikke på forslag til…

Läs mer