Kurser & Konferenser

ViS konferensen 2-3 maj

ViS konferensen 2023 ställer en väldigt enkel fråga till alla de intressenter som vill ha en vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi lyckats?
Anmäl dig och dina kolleger till årets viktigastte konferens. Earlybird-pris för medlemmar i ViS fram till 28 februari.

Läs mer

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2023

ViS återkommer till Almedalen 2023. Vi ser det som ett mycket bra tillfälle att nå beslutsfattare och intressenter inom alla samhällssektorer som berörs av vuxenutbildning. Observera att Almedalsveckan 2023 är framflyttad. Välkommen till Vuxenutbildningens dag fredag 30 juni 2023

Läs mer

Rapport från Skolledarforum 2022

Årets Skolledarforum ägde rum i ett snöigt Stockholm. Vi träffade representanter för viktiga utredningar och den nye statssekreteraren med ansvar för bl.a. utbildning för vuxna. Dag två innehöll information och bra samtal med Skolverket och SKR.

Läs mer