Kurser & Konferenser

Nominera till styrelsen i ViS

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Valberedningen i ViS går igenom alla nominerade inför årsmötet för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i styrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet. Har du eller vet du någon…

Läs mer

Rapport från Skolledarforum 2022

Årets Skolledarforum ägde rum i ett snöigt Stockholm. Vi träffade representanter för viktiga utredningar och den nye statssekreteraren med ansvar för bl.a. utbildning för vuxna. Dag två innehöll information och bra samtal med Skolverket och SKR.

Läs mer