Kurser & Konferenser

Presentationer från den digitala halvdagen för vuxenutbildare

Nu finns alla presentationer från den digitala konferensen Tack alla drygt 800 deltagare som var med på ViS digitala halvdagaskonferens. Här samlar vi talarnas presentationer Skolverkets presentation UHRs presentation om Grundläggande behörighetsprovet (GBP) Sundsvalls presentation om digital arkivering av betygsdokument lyssna gärna också på podden om Sundsvalls digitala betygsdokument Borlängemodellen

Läs mer

Konferens om vuxnas matematiklärande 25-26 april

Påminnelse NVL arrangerar, i nära samarbete med bl.a. ViS matematiknätverk, en konferens i Köpenhamn 25-26 april. Konferensen belyser flera viktiga områden inom kunskapsfältet vuxnas matematiklärande och ger samtidigt möjligheter till erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv. Några exempel från innehållet är matematik och demokrati, matematik och språk, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, digitalisering samt matematik i…

Läs mer

Webbinarium för studie- och yrkesvägledare

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar om hur du kan läsa masterprogrammet vid SU och hur du spelar in en vägledningspodd. När: Fredag 18/3 Tid: Klockan 14.00-15.00 Åsa Sundelin kommer att berätta om masterprogrammet i pedagogik vid Stockholms Universitet och inriktningen mot Karriärutveckling och vägledning som särskilt riktar sig till vägledare med intresse för att fördjupa…

Läs mer

Delaktighet, motivation och kartläggning i matematikkurser

Välkommen att delta i ett webbinarium torsdag 17 februari kl. 14:00 – 16:45 där vi bland annat kommer att belysa orienteringskurser, kartläggning och deltagarinflytande som redskap för att skapa motivation till studier. Vi kommer att beröra frågeställningar som är särskilt viktiga i den grundläggande utbildningen. Vi välkomnar deltagare som på olika sätt är engagerade i…

Läs mer

Vuxenutbildningskonferensen 2022 uppskjuten

På grund av den stora osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av pandemin kommer den planerade Vuxenutbildningskonferensen att skjutas upp till oktober månad. Samtidigt kommer ViS att genomföra en kostnadsfri kortare digital halvdag den 5 april. Det är med tungt hjärta ViS styrelse har tagit beslutet att återigen skjuta upp genomförandet av den årliga vuxenutbildningskonferensen. Vi…

Läs mer