Webbinarium om Arbetsförmedlingens förändringar

Vad händer på Arbetsförmedlingen?
Den 11 maj genomförde SiV tillsammans med Arbetsförmedlingen ett webbinarie om vad som är på gång inom Arbetsförmedlingen.

Emil Johansson, Enhetschef, utbilda & samverka förde oss lugnt och tydligt igenom webbinariet. Startpunkten var dagsläget på arbetsmarknaden med fokus på långtidsarbetslösa med koppling till oavslutad eller inte alls påbörjad gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingens (AF) påbörjade reformering har syfte att ge mer effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, där individen är i centrum i samverkan med AF/kommun/leverantör.

Beslut om fortsatt reformering tas i juni och börjar steg för steg implementeras i slutet av året.

Tjänsten Karriärvägledning, med en modell i tre nivåer; Information, Orienterande karriärvägledning och Fördjupad karriärvägledning har testats i några få kommuner och kommer slutet av maj få en vidare spridning för att steg för steg införas i hela landet. Den tredje nivån, Fördjupade karriärvägledning, har ett ramverk utformat av AF för att individer ska kunna göra väl genomtänkta, hållbara val och hitta vägar i process, detta ramverk ska samtliga leverantörer hålla sig till. En sista del av webbinariet handlade om att AF kommer att öka anvisning för individer till reguljär utbildning.

Länk till fördjupningsmaterial

Tack för webbinariet Emil Johansson