SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV är ett av nätverken inom organisationen ViS. Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i SiV för studie- och yrkesvägledare.

Medlemmar kan ta del av

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella nätverket SiV arbetar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna och arrangerar utbildningar. Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du diskutera med andra studie- och yrkesvägledare och engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen.

På gång

Vi söker förstärkning
Jobbar du som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen och vill vara med och påverka och utveckla vår profession? Passa på, för nu söker vi en till person till vår arbetsgrupp. Läs mer

Välkommen till den digitala konferensen Fokus Yrkesutbildning den 17 oktober
Under konferensen kan du ta del av flera seminarier som är intressanta för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare i alla skolformer. Vi diskuterar hur vi kan bidra till att elever gör väl underbyggda val, visar material som kan underlätta vägledning och undervisning samt berättar om vårt stöd för validering och kombinationsutbildningar.

Anmälan öppnar i augusti.
Spara datumet och läs mer om Fokus yrkesutbildning

Studiebesök i Sundsvall
SiVs arbetsgrupp var på arbetsgruppmöte kombinerat med studiebesök i Sundsvall 4-6 maj. På programmet fanns

  • Dialog med CSN kring hur system och regelverk ibland krockar.
  • Möte med vuxenutbildningen i Sundsvall som berättade om e-signering av betyg samt e-arkiv.
  • Studiebesök på Mittuniversitetets campus om vägledningens styrkor och begränsningar inom universitetsstudier

Läs mer om besöken

Webbinarier

Vad händer på Arbetsförmedlingen?
Den 11 maj genomförde SiV tillsammans med Arbetsförmedlingen ett webbinarie om vad som är på gång inom Arbetsförmedlingen.

Emil Johansson, Enhetschef, utbilda & samverka förde oss lugnt och tydligt igenom webbinariet. Startpunkten var dagsläget på arbetsmarknaden med fokus på långtidsarbetslösa med koppling till oavslutad eller inte alls påbörjad gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingens (AF) påbörjade reformering har syfte att ge mer effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, där individen är i centrum i samverkan med AF/kommun/leverantör.

Beslut om fortsatt reformering tas i juni och börjar steg för steg implementeras i slutet av året.

Tjänsten Karriärvägledning, med en modell i tre nivåer; Information, Orienterande karriärvägledning och Fördjupad karriärvägledning har testats i några få kommuner och kommer slutet av maj få en vidare spridning för att steg för steg införas i hela landet. Den tredje nivån, Fördjupade karriärvägledning, har ett ramverk utformat av AF för att individer ska kunna göra väl genomtänkta, hållbara val och hitta vägar i process, detta ramverk ska samtliga leverantörer hålla sig till. En sista del av webbinariet handlade om att AF kommer att öka anvisning för individer till reguljär utbildning.

Länk till fördjupningsmaterial

Tack för webbinariet Emil Johansson

Nyheter

Vispodden avsnitt 28
I den tredje och sista ViSpodden på temat “vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen”, intervjuas Ann-Sofie Säbom. Ann-Sofie är studie- och yrkesvägledare i Hässleholm och även med i vårt nätverkets arbetsgrupp. I podden belyses vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen ur ett elevperspektiv.
Lyssna på podden via PodBean
Lyssna på podden via Spotify
Fler poddar hittar du här

Grundläggande behörighetsprovet
ViS-konferensen den 5 april 2022 inleddes av två anföranden riktat till de 800 deltagarna gemensamt. Därefter fick deltagarna välja mellan tre webbinarium, där SiV tillsammans med UHR anordnade det som handlade om det Grundläggande behörighetsprovet (GBP). SiV är glada att så många som 230 deltagare lyssnade och ställde frågor. Presentationen från UHR hittar du här

Studiebesök UHR
Universitets- och högskolerådet (UHR) tog emot SiV:s arbetsgrupp den 24 november 2021 för en förmiddag av informationsutbyte och idéutbyte på huvudkontoret i Solna strand. Lokalerna, med imponerande 7000 kvadratmeter uppdelat på fyra våningsplan är bara ett av sätena för UHR:s drygt 300 anställda. Det andra kontoret finns i Visby. För att få veta mer om konkreta tips för studie- och yrkesvägledare, läs mer.

Internationella möjligheter inom vuxenutbildningsområdet
ett kostnadsfritt webbinarium
Den 12 november genomförde SiV ett webbinar. Nina Ahlroos från Euroguidance berättade om internationella möjligheter  för utbyte och samarbete.

Ninas presentationen innehåller många bra länkar och direkta kontaktuppgifter för SYV:ar som har frågor om internationella samarbeten. Se presentationen: internationella möjligheter inom vuxenutbildningen

Dagbok från IAEVG konferensen 
Två av nätverkets medlemmar deltar i IAEVG konferensen 2021. Förkortningen står för International Association for Educational and Vocational Guidance. I vår “dagbok” kan ni ta del av våra erfarenheter från konferensen.
Dag 1 I vissa länder handlar det om att bara hitta ett arbete, vilket som helst, medan i andra länder finns det större valmöjligheter
Dag 2 Områden att utveckla inom vägledning
Dag 3 “Vägledare var lösningen!”

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Webbinarie med SFI yrk Jönköping
Den 11 maj 2021 höll SFI yrk Jönköping ett webbinarie genom oss i SiV för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Det var 33 stycken personer runt om i landet som kopplade upp och lyssnade. Många har hört av sig efteråt till Sanela som höll i föreläsningen för vidare kontakt och inspiration i sina arbeten med SFI yrk. Ta gärna del av power pointen från presentationen här!
Se presentationen

Inspelningen från senaste webbinariet med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
Lyssna här

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsberättelse 2021

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Tina Ryde

Gagnef
tina.ryde@gagnef.se.

Helena Gunnarsson

Göteborg
helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Ann-Sofie Säbom

Hässleholm
ann-sofie.sabom@hassleholm.se

Eva Florin

Jönköping
eva-britt.florin@jonkoping.se

Anna Falkdahl

Sundsvall
Anna.falkdahl@sundsvall.se

Lovisa Bergström

Göteborg
Lovisa.bergstrom@educ.goteborg.se

Berit Kristiansen

Solna
berit.kristiansen@solna.se