SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV är ett av nätverken inom organisationen ViS. Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i SiV för studie- och yrkesvägledare.

Medlemmar kan ta del av

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella nätverket SiV arbetar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna och arrangerar utbildningar. Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du diskutera med andra studie- och yrkesvägledare och engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen.

Du hittar information och länkar till alla SiVs evemang på Facebook-sidan ”Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Webbinarium torsdagen den 14 november klockan 14:00-15:00

Se vad SiV arbetar med

Vägledning av vuxna i anpassad skolform
Den 6 februari fick vi lära oss mer om vägledning inom Komvux som anpassad utbildning då Anette Kagelind berättade om sitt arbete i Göteborgs stad.

Anette berättade hur hon arbetat och arbetar med målgruppen, vilken vägledningsmetod och vilka verktyg hon använder och hur man kan tänka i samtalet med målgruppen. Hon gav många tips på material man kan använda, hur man kan anpassa sin vägledning och sitt bemötande och berättade också om utslussning och samarbete med övrig skolpersonal, personer i elevens närhet och myndigheter.

Anette Kagelind läste till studie- och yrkesvägledare vid Malmö universitet 2000-2003, har arbetat på Arbetsförmedlingen, gymnasiesärskolan och sedan två år tillbaka inom Vuxenutbildningen i Göteborg med elever som går anpassad skolform.

Se länkar nedan till Anettes presentation och relevanta sidor på nätet. Länkar går både till användbart vägledningsmaterial såväl som till information om ”Startsträckan” ett jobbprojekt i Göteborgs stad, och till information om hur Anpassad utbildning för vuxna är organiserad i Göteborg.
Webbinarium Anpassad Vuxenutbildning
Serie A-Ö om arbetslivet (arenagruppen)
Jobb från A till Ö (SICA Läromedel)
Startsträckan
Anpassad utbildning för Vuxna i Göteborgs stad

Så kan du använda visuellt stöd och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning 
Den 14 november 2023 bjöd Joakim Cao på en fortsättning på det mycket uppskattade webbinariet som hölls i september.

Denna gång lades fokus på digitala verktyg, hur vi som vägledare och de vi möter kan använda dessa. Digital vägledning är numera en naturlig och viktig del av studie- och yrkesvägledningen och ett komplement till de traditionella vägledningssamtalen. Vi vet exempelvis att visuellt stöd som bilder, illustrationer och symboler gör det enklare att orientera sig i en instruktion eller ett informationsflöde samt skapar fler associationer i hjärnan vilket stöttar minnet och inlärningen. Att konkretisera, visualisera och synliggöra idéer om framtidsvalet med hjälp av ritfunktioner och whiteboard kan alltså öka begripligheten om den vägledningssökandes situation och framtid.

Under föreläsning gavs konkreta råd och idéer för nya sätt att arbeta och inspiration till hur digitala verktyg kan samverka med dina analoga metoder för att visualisera vägledningsprocessen.
Se Joakims presentation här
Ytterligare materal för dig som deltog i Webbinariet eller som är nyfiken på att lära dig mer

Nätverkande som metod för individen – Film med övningar och handledning


Betydelsen av Nätverkande blir allt större i det samhälle vi lever i och inte minst som arbetssökande. SiV har skapat en film med tillhörande arbetsmaterial som kostnadsfritt kan användas av Studie- och yrkesvägledare, lärare, coacher eller samtalsledare som på enkel svenska förklarar ordet nätverk och betydelsen av nätverkande vad gäller jobb och utbildning. Filmen finns både med undertext och utan undertext.

Filmen med tillhörande övningar och handledning hittar du på vår Youtube kanal
Tillhörande övningar och handledning (finns också i anslutning till filmen)

AI och ChatGPT i studie- och yrkesvägledning
Den 12 september höll SiV i ett webbinarium med Joakim Cao (DigiCao) som gav oss många olika exempel på hur vi kan använda AI och ChatGPT i studie- och yrkesvägledning. Han visade oss på olika fördelar med att använda olika AI verktyg för nya infallsvinklar eller för ökad produktivitet i vårt arbete. Joakim berättade främst om de positiva fördelarna med dessa verktyg men lyfte också frågan om vi behöver vara oroliga för att bli ersatta. Joakims gissning är att AI i sig kanske inte är ett hot, men människor som använder AI kan lättare bryta sig in på olika professioners mark och bidra.

Se Joakims presentation här och få inspiration att själv testa de olika verktyg som finns tillgängliga. Joakims tips är att vi som användare behöver ställa tydliga frågor och förhålla oss kritiska till svaren.

Om föreläsaren: Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. Sedan 2020 driver Joakim ett digitaliseringsprojekt via www.digicao.nu . Joakim har ett stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och har i drygt fem år särskilt arbetat med digitalisering i studie- och karriärvägledning

Omställningsstudiestödet, webbinarium den 21 mars
Den 21:a mars anordnade SiV ett Webbinarium där CSN berättade om Omställningsstudiestödet. CSN informerade då om vilka olika typer av bifall det har blivit, varför andra ansökningar har avslagits och hur man resonerar kring kommande ansökningar samt vad vi som vägledare kan tänka på när vi möter personer som skall söka omställningsstudiestödet.
CSN:s presentation
Svar på de frågor som ställdes i anslutning till webbinariet

Se www.csn.se för aktuell information

Studie- och yrkesvägledning i migration, webbinarium den 25 januari
Den 25 januari anordnade SiV ett webbinarium. Åsa Sundelin, programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet tillika forskare, presenterade boken ”Studie- och yrkesvägledning i migration” där hon belyste några samtalsmetoder  och strategier som kan vara gynnsamma  i möten med vägledningssökande med migrationsbakgrund. Åsa lyfte också reflektionens betydelse för vägledaren och metoder som kan stödja vägledaren i den processen.

En av sakerna som togs upp under webbinariet var frågan om rådgivning och hur vi som vägledare genom förklaring, information och förslag på strategier kan bemöta den vägledningssökandes behov kring detta.

ViS konferensen 2-3 maj 2023
SiV deltog med programpunkter under ViS konferensen 2023. Alla presentationer från konferensen finner du här.

Läs SiVs sammanfattning av konferensen här.

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Att få arbete i Sverige, webbinarium 8 november 
SiV ordnade ett webbinarium tisdagen 8/11 där vi bjöd in Hinda Mohamud och Alem Benett från Connecto AB för att berätta om hur de arbetar med kompetensförsörjning. Dessutom vet vi att många studie- och yrkesvägledare är intresserade av att starta eget företag. Vi ville att Hinda skulle dela med sig om sin resa som företagare och inspirera dem som går i samma tankar.

Hinda har i år mottagit pris som årets Nybyggare 2022 i Göteborg.

Vikten av att se hela människan när du som coach arbetar med de som står långt från arbetsmarknaden var något de lyfte fram. De flesta uppdrag får de från Arbetsförmedlingen, men de samarbetar också med företag som IKEA och HM för att nämna några exempel.

Hinda driver idag företaget Connecto med 15 anställda. Vägledning använder hon dagligen i sitt arbete i mötet med deltagare, personal och kunder. Om man vill veta mer kan man kontakta Connecto.

Digitala konferensen Fokus Yrkesutbildning den 17 oktober
Tina Ryde från SiVs arbetsgrupp representerade ViS i ett intressant samtal under konferensen om hur vi kan bidra till att elever att gör väl underbyggda studie- och yrkesval. Tina lyfte vikten av studie-och yrkesvägledning både före, under och efter en yrkesutbildning.

Läs mer om Fokus yrkesutbildning

 

Vispodden avsnitt 28
I den tredje och sista ViSpodden på temat ”vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen”, intervjuas studie- och yrkesvägledare Ann-Sofie Säbom. I podden belyses vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen ur ett elevperspektiv.
Lyssna på podden via PodBean
Lyssna på podden via Spotify
Fler poddar hittar du här

 

Internationella möjligheter inom vuxenutbildningsområdet
ett kostnadsfritt webbinarium

Den 12 november 2021 genomförde SiV ett Webbinar med Nina Ahlroos från Euroguidance.
Nina berättade där om internationella möjligheter inom Vuxenutbildningen.
Se presentationen

Webbinarie med SFI yrk Jönköping
Se presentationen

Inspelningen från senaste webbinariet med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
Lyssna här

Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsberättelse 2022

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Arbetsgruppen SiV

siv@visnet.se

Tina Ryde

Gagnef

Eva Florin

Jönköping

Anna Falkdahl

Sundsvall

Lovisa Bergström

Göteborg

Pernilla Hijstee

Ludvika/Smedjebacken

Johanna Rydberg

Veldi kompetens/MoA Lärcentrum