SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Så här kan man sammanfatta nätverket och vad man som medlem kan ta del av:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella Nätverket SiV jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.

Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar. Arbetsgruppen anordnar också konferenser för medlemmarna.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyten.

Nyheter

Inbjudan till e-vägledningskonferens 21-22 oktober 2019 i Eskilstuna. Läs mer om konferensen

Läs en rapport som handlar om ett studiebesök som gav inspiration för att kunna bredda vägledningen genom digitalisering.  Stipendiet från SiV, en rapport från Sundsvalls kommun.

Vad betyder egentligen ett utlåtande från UHR? 

Kan man verkligen tillgodoräkna kunskaper från yrkeslivet som högskoleutbildning?

Oavslutad högskoleutbildning från Syrien- kan högskolan tillgodoräkna den?

European guidelines for validating non-formal and informal learning

Lärarutbildningens valideringsmodell – metoder och verktyg

Vad kan vi lära oss från branschvalidering?

Obs! Inspelningarna från Karlstads universitet kommer att vara tillgängliga till och med slutet på januari 2020..

Webbinarier

SiV nätverket anordnar tillsammans med Norrtälje vuxenutbildning olika webbinarier. Webbinarierna hålls i Norrtälje vuxs mötesrum
15 oktober kl 11-12: Four films metod. Om en metod som utvecklat på Island. Mer information publiceras här i oktober.
15 november kl 9-10: Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Tankarna kring utredningen  med Mikaela Zemmerlöv från Skolverket.
2 december kl 9-10: E-vägledning. Uppföljning av vårens webbinarium där några E-vägledningsprojetkt presenterades.

Samverkan

SiV-nätverket är med i en samverkan tillsammans med några kommuner från olika delar av landet. Syftet med samverkan är att stärka och utveckla IKT-användningen inom Vuxenutbildning. I samarbetet ingår även anordnandet av webbinarier. Satsningen har bidragit till att det nu finns en gemensam hemsida där det läggs ut information om digitalisering i olika former. Där hittar man även information om vilka stöd och erbjudanden som kommuner kan söka för att få igång digitalisering i sin verksamhet.

https://evagledning.se/ kan du läsa mer om samverkan.

Medlemskap

Arbetar du som studie- och yrkesvägledare på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket SiV.

Verksamhetsberättelse 2019_SiV

 

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Monica Lindgren

Robertsfors
monica.lindgren@robertsfors.se

Helena Gunnarsson

Göteborg
helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Ann-Sofie Säbom

Hässleholm
ann-sofie.sabom@hassleholm.se

Eva Florin

Jönköping
eva-britt.florin@jonkoping.se

Vanessa Janpár

Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker)
vanessa.janpar@taby.se

Sara Fröberg

Strömstad
sara.froberg@stromstad.se