SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV är ett av nätverken inom organisationen ViS. Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i SiV för studie- och yrkesvägledare.

Medlemmar kan ta del av

 • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
 • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
 • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella nätverket SiV arbetar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna och arrangerar utbildningar. Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du diskutera med andra studie- och yrkesvägledare och engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen.

Du hittar information och länkar till alla SiVs evemang på Facebook-sidan ”Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Ny medlem i arbetsgruppen

Jag heter Ella Höglind och jag arbetar som studie- och yrkesvägledare samt samordnare för antagning på vuxenutbildningen i Trollhättan/Vänersborg, Kunskapsförbundet Väst.

Jag blev klar med min studie- och yrkesvägledarexamen 2005 vid lärarhögskolan i Stockholm. Efter utbildningen har jag arbetat en kort tid på grundskolan och några år på gymnasiet i olika städer innan jag hamnade på Komvux 2011.

Innan jag tog steget till att vidareutbilda mig till studie- och yrkesvägledare så arbetade jag som undersköterska inom vården, både inom akutsjukvård och inom kommunens särskilda omsorger. En bra erfarenhet att ta med sig in i ett yrke som handlar så mycket om bemötande.

Har arbetat med allt från SFI till YH, fristående kurser och yrkesutbildningar. Det bästa med att jobba på Komvux är att se hur människor verkligen har möjlighet till en ny chans att hitta vidare i livet.

Att jobba på Komvux innebär också många utmaningar då arbetet är under ständig förändring. Därför känns det ännu viktigare att få en möjlighet att vara med i SiV.

/Ella

Se vad SiV arbetar med

Utvecklingsfrågor kopplade till studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen
Tack till alla som deltog i webbinariet den 9 april, 2024.

Engagemanget var stort och gav tips på många webbinarieteman inför framtiden, som exempelvis

 • att berätta hur ViS och SiV påverkar politiken
 • att visa hur kombinationsutbildningar presenteras och om informationen om utbildningarna sker på ett normkritiskt sätt (män/kvinnor i olika yrkesutbildningar)
 • att visa SYV:ars olika uppdrag i samband med kombinationsutbildningar
 • att diskutera hur AI påverkar dels vår profession, dels vägledningssamtalet
 • att diskutera valkompetens
 • att fortbilda och diskutera Ämnesbetygreformen GY25.
 • att visa hur den nya Yrkesskolan, som testas nu, fungerar
 • att visa hur man som SYV kan hitta utbildningar i hela landet

Presentationen från webbinariet

Vägledning av vuxna i anpassad skolform
Den 6 februari fick vi lära oss mer om vägledning inom Komvux som anpassad utbildning då Anette Kagelind berättade om sitt arbete i Göteborgs stad.

Anette berättade hur hon arbetat och arbetar med målgruppen, vilken vägledningsmetod och vilka verktyg hon använder och hur man kan tänka i samtalet med målgruppen. Hon gav många tips på material man kan använda, hur man kan anpassa sin vägledning och sitt bemötande och berättade också om utslussning och samarbete med övrig skolpersonal, personer i elevens närhet och myndigheter.

Anette Kagelind läste till studie- och yrkesvägledare vid Malmö universitet 2000-2003, har arbetat på Arbetsförmedlingen, gymnasiesärskolan och sedan två år tillbaka inom Vuxenutbildningen i Göteborg med elever som går anpassad skolform.

Se länkar nedan till Anettes presentation och relevanta sidor på nätet. Länkar går både till användbart vägledningsmaterial såväl som till information om ”Startsträckan” ett jobbprojekt i Göteborgs stad, och till information om hur Anpassad utbildning för vuxna är organiserad i Göteborg.
Webbinarium Anpassad Vuxenutbildning
Serie A-Ö om arbetslivet (arenagruppen)
Jobb från A till Ö (SICA Läromedel)
Startsträckan
Anpassad utbildning för Vuxna i Göteborgs stad

Så kan du använda visuellt stöd och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning 
Den 14 november 2023 bjöd Joakim Cao på en fortsättning på det mycket uppskattade webbinariet som hölls i september.

Denna gång lades fokus på digitala verktyg, hur vi som vägledare och de vi möter kan använda dessa. Digital vägledning är numera en naturlig och viktig del av studie- och yrkesvägledningen och ett komplement till de traditionella vägledningssamtalen. Vi vet exempelvis att visuellt stöd som bilder, illustrationer och symboler gör det enklare att orientera sig i en instruktion eller ett informationsflöde samt skapar fler associationer i hjärnan vilket stöttar minnet och inlärningen. Att konkretisera, visualisera och synliggöra idéer om framtidsvalet med hjälp av ritfunktioner och whiteboard kan alltså öka begripligheten om den vägledningssökandes situation och framtid.

Under föreläsning gavs konkreta råd och idéer för nya sätt att arbeta och inspiration till hur digitala verktyg kan samverka med dina analoga metoder för att visualisera vägledningsprocessen.
Se Joakims presentation här
Ytterligare materal för dig som deltog i Webbinariet eller som är nyfiken på att lära dig mer

Nätverkande som metod för individen – Film med övningar och handledning


Betydelsen av Nätverkande blir allt större i det samhälle vi lever i och inte minst som arbetssökande. SiV har skapat en film med tillhörande arbetsmaterial som kostnadsfritt kan användas av Studie- och yrkesvägledare, lärare, coacher eller samtalsledare som på enkel svenska förklarar ordet nätverk och betydelsen av nätverkande vad gäller jobb och utbildning. Filmen finns både med undertext och utan undertext.

Filmen med tillhörande övningar och handledning hittar du på vår Youtube kanal
Tillhörande övningar och handledning (finns också i anslutning till filmen)

AI och ChatGPT i studie- och yrkesvägledning
Den 12 september höll SiV i ett webbinarium med Joakim Cao (DigiCao) som gav oss många olika exempel på hur vi kan använda AI och ChatGPT i studie- och yrkesvägledning. Han visade oss på olika fördelar med att använda olika AI verktyg för nya infallsvinklar eller för ökad produktivitet i vårt arbete. Joakim berättade främst om de positiva fördelarna med dessa verktyg men lyfte också frågan om vi behöver vara oroliga för att bli ersatta. Joakims gissning är att AI i sig kanske inte är ett hot, men människor som använder AI kan lättare bryta sig in på olika professioners mark och bidra.

Se Joakims presentation här och få inspiration att själv testa de olika verktyg som finns tillgängliga. Joakims tips är att vi som användare behöver ställa tydliga frågor och förhålla oss kritiska till svaren.

Om föreläsaren: Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. Sedan 2020 driver Joakim ett digitaliseringsprojekt via www.digicao.nu . Joakim har ett stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och har i drygt fem år särskilt arbetat med digitalisering i studie- och karriärvägledning

ViS konferensen 2-3 maj 2023
SiV deltog med programpunkter under ViS konferensen 2023. Alla presentationer från konferensen finner du här.

Läs SiVs sammanfattning av konferensen här.

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Arbetsgruppen SiV

siv@visnet.se

Tina Ryde

Gagnef

Eva Florin

Jönköping

Lovisa Bergström

Göteborg

Pernilla Hijstee

Ludvika/Smedjebacken

Emma Forsberg

Sundsvall

Sandra Isberg Clair

Helsingborg

Ella Höglind

Vänersborg