SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Så här kan man sammanfatta nätverket och vad man som medlem kan ta del av:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella Nätverket SiV jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.

Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar. Arbetsgruppen anordnar också konferenser för medlemmarna.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyten.

Samverkan

SiV-nätverket är med i en samverkan tillsammans med några kommuner från olika delar av landet. Syftet med samverkan är att stärka och utveckla IKT-användningen inom Vuxenutbildning. I samarbetet ingår även anordnandet av webbinarier. Satsningen har bidragit till att det nu finns en gemensam hemsida där det läggs ut information om digitalisering i olika former. Där hittar man även information om vilka stöd och erbjudanden som kommuner kan söka för att få igång digitalisering i sin verksamhet.

https://evagledning.se/ kan du läsa mer om samverkan.

Medlemskap

Arbetar du som studie- och yrkesvägledare på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket SiV.

SiVs verksamhetsplan 2018

SiVs verksamhetsberättelse 2017

  Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

  Study and career counsellors within the adult education

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Monica Lindgren

Robertsfors
monica.c.lindgren@robertsfors.se

Helena Gunnarsson

Göteborg
helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Annebelle Hedén

Västerås
annebelle.heden@visnet.se

Eva Florin

Jönköping
eva-britt.florin@jonkoping.se

Vanessa Janpár

Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker)

vanessa.janpar@taby.se