SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV är ett av nätverken inom organisationen ViS. Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i SiV för studie- och yrkesvägledare.

Medlemmar kan ta del av

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella nätverket SiV arbetar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna och arrangerar utbildningar. Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du diskutera med andra studie- och yrkesvägledare och engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen.

Du hittar information och länkar till alla SiVs evemang på Facebook-sidan ”Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Webbinarier

Studie- och yrkesvägledning i migration
webbinarium 25/1-2023 kl. 14.00 – 15.00

Åsa Sundelin, programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet tillika forskare, kommer under webbinariet att presentera boken ”Studie- och yrkesvägledning i migration” och särskilt lyfta fram:
– några samtalsmetoder och strategier som kan vara gynnsamma i möten med vägledningssökande med migrationsbakgrund.
– reflektionens betydelse för vägledare och metoder som kan stödja vägledare i den processen.
Klicka här för att ansluta till mötet

På gång

Att få arbete i Sverige, webbinarium 8 november 
SiV ordnade ett webbinarium tisdagen 8/11 där vi bjöd in Hinda Mohamud och Alem Benett från Connecto AB för att berätta om hur de arbetar med kompetensförsörjning. Dessutom vet vi att många studie- och yrkesvägledare är intresserade av att starta eget företag. Vi ville att Hinda skulle dela med sig om sin resa som företagare och inspirera dem som går i samma tankar.

Hinda har i år mottagit pris som årets Nybyggare 2022 i Göteborg.

Vikten av att se hela människan när du som coach arbetar med de som står långt från arbetsmarknaden var något de lyfte fram. De flesta uppdrag får de från Arbetsförmedlingen, men de samarbetar också med företag som IKEA och HM för att nämna några exempel.

Hinda driver idag företaget Connecto med 15 anställda. Vägledning använder hon dagligen i sitt arbete i mötet med deltagare, personal och kunder. Om man vill veta mer kan man kontakta Connecto.

ViS konferensen 2022
Tre medlemmar från SiV arbetsgrupp deltog på ViS konferensen. Här har vi kort sammanfattat det vi tagit med oss från dagarna i Stockholm. Hela sammanfattningen  finns att läsa här.
Kul är att vi skapat nya kontakter där vi kan få in vår profession och våra erfarenheter i det viktiga arbetet kring Vuxenutbildningen.

Höjdpunkter från ViS konferensen
– Elof Hansjons berättade om den nya utredningen “Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna”. Utredningen är i sin uppstart och ska vara klar i februari 2024. Under det seminarium Elof hade dag två bjöd han in till en diskussion gällande frågor om yrkesutbildningar, kompetensförsörjning samt hur vi kan göra arbetsgivare mer delaktiga i utbildningarna.
– Simon Dahlberg och Kristina Sundin Jonsson från Skellefteå berättade om möjligheter och svårigheter som kan uppstå när en stor etablering sker på en ort. Vad måste vi göra för att möta behovet på arbetsmarknaden och hur kan vi tänka nytt gällande de yrkespaket som erbjuds.
– Skolverket hade en dragning kring alla förändringar och nyheter gällande Vuxenutbildningen. Vi var alla överens om att Vuxenutbildningen är i ständig förändring, vilket också är charmen med att jobba inom Vux.
– Anna Ekström var dagens hemliga gäst och höll ett fint och uppskattat tal om sin tid som utbildningsminister och sin syn på det arbete som sker inom Vuxenutbildning varje dag!
– CSN höll ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium där de pratade bland annat om nyheter, återbetalning och omställningsstudiestödet. Under 2023 kommer CSN att åka runt i Sverige och hålla konferenser, detta mottogs väldigt positivt!
– SPSM pratade kring vilket stöd som finns och vad de ser efterfrågas framöver. De hänvisade till sin hemsida där mycket material och stöd finns att hämta.
– Under seminariet “vad är Komvux till för” berättade Diana Holmqvist, från Linköpings universitet om sin forskning om kommunal vuxenutbildning. Studien visar hur kommunal vuxenutbildning i olika delar av landet år 2021 innefattar 194 rektorer, cirka 6100 lärare och 476 studie- och yrkesvägledare.
– Johanna Mufic, doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärare pratade om sin forskning kring kvalitetsproblem inom Komvux. Behovet och efterfrågan på högre kvalitet inom utbildning fortsätter att växa, men vad är egentligen kvalitet?
– Som avslutning på konferensdagarna kom Marcus Oscarsson, politisk kommentator på TV4. Han pratade kring Sveriges nya politiska landskap, valanalys och hur Sverige nu förändras framöver.

Vi välkomnar två nya medlemmar i arbetsgruppen
Arbetsgruppen SiV vill tacka er alla som har sökt de vakanta platserna i arbetsgruppen. Våra nya kolleger i arbetsgruppen får här presentera sig själva

Johanna Rydberg Kom in i vux-världen under min sista APL under SYV-utbildningen 2013 och sedan dess har jag framför allt arbetat med SFI. Sedan början på året arbetar jag på Veldi som har industriutbildningar och SFI och sedan i somras även på MoA lärcentrum som har vård- och omsorg, barn och fritid och SFI. Det är ett viktigt uppdrag vi har, vi som arbetar med vuxenutbildning. Dels tillvaratagandet av redan förvärvade kompetenser, dels att stötta människor vid omställning när livet inte blir som man tänkt sig. Att få vara en del av SiV-gruppen känns jättekul med erfarenhetsutbyten, nätverkande, kompetensutveckling och allt vad det innebär!

Pernilla Hijstee Jag jobbar på Komvux i Ludvika/Smedjebacken. Gick SYV utbildning på SU med examen 2011 och har sen dess arbetat mest på Vuxenutbildningen men även provat på Högskola och gymnasieskola en kort sväng. Jag älskar omväxlingen och mötena med våra elever på Vux.
Jag är nyfiken till naturen, älskar fortbildning och vill gärna vara med och påverka en smula då möjlighet ges, vilken är anledningen till att jag ville gå med i SiV. Jag hoppas på att med mitt engagemang i gruppen kunna främja vidareutveckling i studie- och yrkesvägledarnas arbetsvardag, elevernas studievillkor och rätt till lärande och vuxenutbildningen i stort.

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Se vad SiV arbetar med

Digitala konferensen Fokus Yrkesutbildning den 17 oktober
Tina Ryde från SiVs arbetsgrupp representerade ViS i ett intressant samtal under konferensen om hur vi kan bidra till att elever att gör väl underbyggda studie- och yrkesval. Tina lyfte vikten av studie-och yrkesvägledning både före, under och efter en yrkesutbildning.

Läs mer om Fokus yrkesutbildning

Vad händer på Arbetsförmedlingen?
Den 11 maj genomförde SiV tillsammans med Arbetsförmedlingen ett webbinarie om vad som är på gång inom Arbetsförmedlingen.

Emil Johansson, Enhetschef, utbilda & samverka förde oss lugnt och tydligt igenom webbinariet. Startpunkten var dagsläget på arbetsmarknaden med fokus på långtidsarbetslösa med koppling till oavslutad eller inte alls påbörjad gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingens (AF) påbörjade reformering har syfte att ge mer effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, där individen är i centrum i samverkan med AF/kommun/leverantör.

Beslut om fortsatt reformering tas i juni och börjar steg för steg implementeras i slutet av året.

Tjänsten Karriärvägledning, med en modell i tre nivåer; Information, Orienterande karriärvägledning och Fördjupad karriärvägledning har testats i några få kommuner och kommer slutet av maj få en vidare spridning för att steg för steg införas i hela landet. Den tredje nivån, Fördjupade karriärvägledning, har ett ramverk utformat av AF för att individer ska kunna göra väl genomtänkta, hållbara val och hitta vägar i process, detta ramverk ska samtliga leverantörer hålla sig till. En sista del av webbinariet handlade om att AF kommer att öka anvisning för individer till reguljär utbildning.
Länk till fördjupningsmaterial

Studiebesök i Sundsvall
SiVs arbetsgrupp var på arbetsgruppmöte kombinerat med studiebesök i Sundsvall 4-6 maj. Läs mer om besöken

Vispodden avsnitt 28
I den tredje och sista ViSpodden på temat “vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen”, intervjuas studie- och yrkesvägledare Ann-Sofie Säbom. I podden belyses vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen ur ett elevperspektiv.
Lyssna på podden via PodBean
Lyssna på podden via Spotify
Fler poddar hittar du här

Grundläggande behörighetsprovet
ViS-konferensen den 5 april 2022 inleddes av två anföranden riktat till de 800 deltagarna gemensamt. Därefter fick deltagarna välja mellan tre webbinarium, där SiV tillsammans med UHR anordnade det som handlade om det Grundläggande behörighetsprovet (GBP). SiV är glada att så många som 230 deltagare lyssnade och ställde frågor. Presentationen från UHR hittar du här

Studiebesök UHR
Universitets- och högskolerådet (UHR) tog emot SiV:s arbetsgrupp den 24 november 2021 för en förmiddag av informationsutbyte och idéutbyte på huvudkontoret i Solna strand. Lokalerna, med imponerande 7000 kvadratmeter uppdelat på fyra våningsplan är bara ett av sätena för UHR:s drygt 300 anställda. Det andra kontoret finns i Visby. För att få veta mer om konkreta tips för studie- och yrkesvägledare, läs mer.

Internationella möjligheter inom vuxenutbildningsområdet
ett kostnadsfritt webbinarium
Den 12 november genomförde SiV ett webbinar. Nina Ahlroos från Euroguidance berättade om internationella möjligheter  för utbyte och samarbete.

Ninas presentationen innehåller många bra länkar och direkta kontaktuppgifter för SYV:ar som har frågor om internationella samarbeten. Se presentationen: internationella möjligheter inom vuxenutbildningen

Dagbok från IAEVG konferensen 
Två av nätverkets medlemmar deltar i IAEVG konferensen 2021. Förkortningen står för International Association for Educational and Vocational Guidance. I vår “dagbok” kan ni ta del av våra erfarenheter från konferensen.
Dag 1 I vissa länder handlar det om att bara hitta ett arbete, vilket som helst, medan i andra länder finns det större valmöjligheter
Dag 2 Områden att utveckla inom vägledning
Dag 3 “Vägledare var lösningen!”

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Webbinarie med SFI yrk Jönköping
Den 11 maj 2021 höll SFI yrk Jönköping ett webbinarie genom oss i SiV för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Det var 33 stycken personer runt om i landet som kopplade upp och lyssnade. Många har hört av sig efteråt till Sanela som höll i föreläsningen för vidare kontakt och inspiration i sina arbeten med SFI yrk. Ta gärna del av power pointen från presentationen här!
Se presentationen

Inspelningen från senaste webbinariet med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
Lyssna här

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsberättelse 2021

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Arbetsgruppen SiV

siv@visnet.se

Tina Ryde

Gagnef

Helena Gunnarsson

Göteborg

Eva Florin

Jönköping

Anna Falkdahl

Sundsvall

Lovisa Bergström

Göteborg

Pernilla Hijstee

Ludvika/Smedjebacken

Johanna Rydberg

Veldi kompetens/MoA Lärcentrum