SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV är ett av nätverken inom organisationen ViS. Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i SiV för studie- och yrkesvägledare.

Medlemmar kan ta del av

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella nätverket SiV arbetar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna och arrangerar utbildningar. Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du diskutera med andra studie- och yrkesvägledare och engagera dig i frågor som rör vuxenutbildningen.

Du hittar information och länkar till alla SiVs evemang på Facebook-sidan ”Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

På gång

Vill du veta mer om Omställningsstudiestödet inför nästa ansökningsomgång?

CSN håller i ett Webbinarium för SiVs räkning om Omställningsstudiestödet. Då kommer CSN att berätta mer om vilka olika typer av bifall det har blivit, varför andra ansökningar har avslagits och hur man resonerar framåt samt vad vi som vägledare kan tänka på när vi möter personer som skall söka omställningsstudiestödet. Det kommer också finnas tid för att ställa frågor direkt till CSN.

När? Tisdag 21 mars
Vilken tid?  klockan 14.00-15.00
Länk till webbinariet Klicka här för att ansluta till mötet

Webbinarier

Studie- och yrkesvägledning i migration
Den 25 januari anordnade SiV ett webbinarium. Åsa Sundelin, programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet tillika forskare, presenterade boken ”Studie- och yrkesvägledning i migration” där hon belyste några samtalsmetoder  och strategier som kan vara gynnsamma  i möten med vägledningssökande med migrationsbakgrund. Åsa lyfte också reflektionens betydelse för vägledaren och metoder som kan stödja vägledaren i den processen.

En av sakerna som togs upp under webbinariet var frågan om rådgivning och hur vi som vägledare genom förklaring, information och förslag på strategier kan bemöta den vägledningssökandes behov kring detta.

Se vad SiV arbetar med

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Att få arbete i Sverige, webbinarium 8 november 
SiV ordnade ett webbinarium tisdagen 8/11 där vi bjöd in Hinda Mohamud och Alem Benett från Connecto AB för att berätta om hur de arbetar med kompetensförsörjning. Dessutom vet vi att många studie- och yrkesvägledare är intresserade av att starta eget företag. Vi ville att Hinda skulle dela med sig om sin resa som företagare och inspirera dem som går i samma tankar.

Hinda har i år mottagit pris som årets Nybyggare 2022 i Göteborg.

Vikten av att se hela människan när du som coach arbetar med de som står långt från arbetsmarknaden var något de lyfte fram. De flesta uppdrag får de från Arbetsförmedlingen, men de samarbetar också med företag som IKEA och HM för att nämna några exempel.

Hinda driver idag företaget Connecto med 15 anställda. Vägledning använder hon dagligen i sitt arbete i mötet med deltagare, personal och kunder. Om man vill veta mer kan man kontakta Connecto.

Digitala konferensen Fokus Yrkesutbildning den 17 oktober
Tina Ryde från SiVs arbetsgrupp representerade ViS i ett intressant samtal under konferensen om hur vi kan bidra till att elever att gör väl underbyggda studie- och yrkesval. Tina lyfte vikten av studie-och yrkesvägledning både före, under och efter en yrkesutbildning.

Läs mer om Fokus yrkesutbildning

 

Vad händer på Arbetsförmedlingen?
Den 11 maj genomförde SiV tillsammans med Arbetsförmedlingen ett webbinarie om vad som är på gång inom Arbetsförmedlingen.

Emil Johansson, Enhetschef, utbilda & samverka förde oss lugnt och tydligt igenom webbinariet. Startpunkten var dagsläget på arbetsmarknaden med fokus på långtidsarbetslösa med koppling till oavslutad eller inte alls påbörjad gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingens (AF) påbörjade reformering har syfte att ge mer effektivt stöd till arbetssökande och arbetsgivare, där individen är i centrum i samverkan med AF/kommun/leverantör.

Beslut om fortsatt reformering tas i juni och börjar steg för steg implementeras i slutet av året.

Tjänsten Karriärvägledning, med en modell i tre nivåer; Information, Orienterande karriärvägledning och Fördjupad karriärvägledning har testats i några få kommuner och kommer slutet av maj få en vidare spridning för att steg för steg införas i hela landet. Den tredje nivån, Fördjupade karriärvägledning, har ett ramverk utformat av AF för att individer ska kunna göra väl genomtänkta, hållbara val och hitta vägar i process, detta ramverk ska samtliga leverantörer hålla sig till. En sista del av webbinariet handlade om att AF kommer att öka anvisning för individer till reguljär utbildning.
Länk till fördjupningsmaterial

Studiebesök i Sundsvall
SiVs arbetsgrupp var på arbetsgruppmöte kombinerat med studiebesök i Sundsvall 4-6 maj. Läs mer om besöken

Vispodden avsnitt 28
I den tredje och sista ViSpodden på temat “vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen”, intervjuas studie- och yrkesvägledare Ann-Sofie Säbom. I podden belyses vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen ur ett elevperspektiv.
Lyssna på podden via PodBean
Lyssna på podden via Spotify
Fler poddar hittar du här

 

ViS konferensen 2022
Tre medlemmar från SiV arbetsgrupp deltog på ViS konferensen. Här har vi kort sammanfattat det vi tagit med oss från dagarna i Stockholm. Hela sammanfattningen  finns att läsa här.
Kul är att vi skapat nya kontakter där vi kan få in vår profession och våra erfarenheter i det viktiga arbetet kring Vuxenutbildningen.

Höjdpunkter från ViS konferensen
– Elof Hansjons berättade om den nya utredningen “Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna”. Utredningen är i sin uppstart och ska vara klar i februari 2024. Under det seminarium Elof hade dag två bjöd han in till en diskussion gällande frågor om yrkesutbildningar, kompetensförsörjning samt hur vi kan göra arbetsgivare mer delaktiga i utbildningarna.
– Simon Dahlberg och Kristina Sundin Jonsson från Skellefteå berättade om möjligheter och svårigheter som kan uppstå när en stor etablering sker på en ort. Vad måste vi göra för att möta behovet på arbetsmarknaden och hur kan vi tänka nytt gällande de yrkespaket som erbjuds.
– Skolverket hade en dragning kring alla förändringar och nyheter gällande Vuxenutbildningen. Vi var alla överens om att Vuxenutbildningen är i ständig förändring, vilket också är charmen med att jobba inom Vux.
– Anna Ekström var dagens hemliga gäst och höll ett fint och uppskattat tal om sin tid som utbildningsminister och sin syn på det arbete som sker inom Vuxenutbildning varje dag!
– CSN höll ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium där de pratade bland annat om nyheter, återbetalning och omställningsstudiestödet. Under 2023 kommer CSN att åka runt i Sverige och hålla konferenser, detta mottogs väldigt positivt!
– SPSM pratade kring vilket stöd som finns och vad de ser efterfrågas framöver. De hänvisade till sin hemsida där mycket material och stöd finns att hämta.
– Under seminariet “vad är Komvux till för” berättade Diana Holmqvist, från Linköpings universitet om sin forskning om kommunal vuxenutbildning. Studien visar hur kommunal vuxenutbildning i olika delar av landet år 2021 innefattar 194 rektorer, cirka 6100 lärare och 476 studie- och yrkesvägledare.
– Johanna Mufic, doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärare pratade om sin forskning kring kvalitetsproblem inom Komvux. Behovet och efterfrågan på högre kvalitet inom utbildning fortsätter att växa, men vad är egentligen kvalitet?
– Som avslutning på konferensdagarna kom Marcus Oscarsson, politisk kommentator på TV4. Han pratade kring Sveriges nya politiska landskap, valanalys och hur Sverige nu förändras framöver.

Grundläggande behörighetsprovet

Det första provtillfället har genomfört av UHR den 9 Oktober 2022. Läs mer här.
Nästa provtillfälle blir den 30 september 2023, anmälan öppnar den 23 augusti

Internationella möjligheter inom vuxenutbildningsområdet
ett kostnadsfritt webbinarium

Den 12 november 2021 genomförde SiV ett Webbinar med Nina Ahlroos från Euroguidance.
Nina berättade där om internationella möjligheter inom Vuxenutbildningen.
Se presentationen

Dialog om regelverket för vuxenutbildning och CSN
SiV deltar i en dialog tillsammans med ViS, ViSA och regeringskansliet om hur regelverken för vuxenutbildning och CSN kan orsaka problematik för studerande då regelverken inte är helt kompatibla.

Webbinarie med SFI yrk Jönköping
Se presentationen

Inspelningen från senaste webbinariet med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
Lyssna här

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsberättelse 2021

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Arbetsgruppen SiV

siv@visnet.se

Tina Ryde

Gagnef

Helena Gunnarsson

Göteborg

Eva Florin

Jönköping

Anna Falkdahl

Sundsvall

Lovisa Bergström

Göteborg

Pernilla Hijstee

Ludvika/Smedjebacken

Johanna Rydberg

Veldi kompetens/MoA Lärcentrum