Uppdraget

ViS ändamål

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta gör vi genoma:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!

 • ViS spanar
 • ViS tolkar
 • ViS driver
 • ViS delar

Nätverken

ViS nätverk har betydelse för förbundets förankring i olika yrkesgrupper och för att olika frågeställningar ska belysas mer allsidigt.