Uppdraget

ViS ändamål

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta gör vi genoma:

  • att stimulera pedagogisk utveckling
  • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
  • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
  • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
  • att stimulera samverkan på alla nivåer att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
  • att stimulera internationellt samarbete
  • att sprida information till förbundets medlemmar