Årsmöte

ViS årsmöte 2023

Årsmötet 2023 kommer att äga rum 17 april kl 15-17.
Mer information kommer längre fram.

Dokumentation från ViS årsmöte 4 april 2022

Protokoll årsmötet 2022
Fastställd verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021
Revisionsberättelse ViS 2021
Beslutad verksamhetsplan 2022
Fastställd budget och arvoden 2022
Fastställd årsavgift 2023
Vald styrelse 2022