Årsmöte

ViS årsmöte 2024

Årsmötet kommer att ske digitalt tisdag 16 april kl. 15-16.
Årsmöteshandlingar och länk för anmälan kommer i god tid innan.

ViS årsmöte 17 april 2023

Protokoll Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelser och Årsbokslut 2022
Revisionsberättelse 2022
Av årsmötet fstställd verksamhetsplan för 2023
Av årsmötet beslutad budget och arvoden 2023
Av årsmötet beslutade medlemsavgifter för 2024