Årsmöte

ViS årsmöte 2021

ViS medlemmar välkomnas till årsmöte onsdag 14 april kl 13. Mötet måste tyvärr även i år genomföras digitalt via Zoom. Anmäl dig för att få länk till mötet Till anmälan

Kallelse och dagordning ViS årsmöte 2021

ViS årsberättelse och årsbokslut 2020

ViS verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse signerad

Förslag-Budget-och-arvoden-2021

Förslag medlemsavgift-2021

Valberedning 2021 års förslag