Årsmöte

Kallelse till ViS årsmöte

Tid 8 april 2019 klockan 16:30 (i anslutning till ViS konferensen)
Plats Koncert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Årsmöteshandlingar

Kom och påverka föreningens fortsatta arbete!