Årsmöte

ViS årsmöte 2019

ViS årsmöte hölls i anslutning till årets ViS konferens, 8 april 2019 klockan 16:30 i Linköping

Mötesprotokollet kommer efter justeringen är klar.