Remisser

 

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Här kan du ta del av våra remissvar i specifika frågor samt övriga yttranden och skrivelser.

Har du synpunkter som du tycker att vi ska ta upp i svaren eller om vi har missat något som bör besvaras  – kontakta oss!

Besvarade remisser

2022

2021

2020

2019

2018