Remissvar

 

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Här kan du ta del av våra remissvar i specifika frågor samt övriga yttranden och skrivelser.

 

Pågående remisser

Besvarade remisser

2020

2019

2018