Remisser

 

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Här kan du ta del av våra remissvar i specifika frågor samt övriga yttranden och skrivelser.

Har du synpunkter som du tycker att vi ska ta upp i svaren eller om vi har missat något som bör besvaras  – kontakta oss!

Aktuella remisser och skrivelser

Vi tar tacksamt emot synpunkter från våra medlemmar. Det hjälper oss att få med viktiga aspekter i våra svar.

Besvarade remisser

2021

2020

2019

2018