Remisser

 

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Här kan du ta del av våra remissvar i specifika frågor samt övriga yttranden och skrivelser.

Har du synpunkter som du tycker att vi ska ta upp i svaren eller om vi har missat något som bör besvaras  – kontakta oss!

Aktuella remisser och skrivelser

Vi tar tacksamt emot synpunkter från våra medlemmar. Det hjälper oss att få med viktiga aspekter i våra svar.

  • KLIVA, Remiss av SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. Dnr: U2020/06271. Ska besvaras senast 8 april 2021
  • En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46. Ska besvaras senast 12 april 2021

Besvarade remisser

2021

2020

2019

2018