Remisser

 

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer.
Här kan du ta del av våra remissvar samt övriga yttranden och skrivelser.

Har du synpunkter som du tycker att vi ska ta upp i svaren eller om vi har missat något som bör besvaras  – kontakta oss!

Besvarade remisser

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018