Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. ViSa verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät. Enda kravet är att din arbetsplats är medlem i ViS.

ViSas arbetsgrupp planerar och genomför seminarier för administratörer. ViSa svarar på remisser och omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.

Följ oss gärna på Facebook.  Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

Verksamhetsplan 2021 

Vill du veta mer?

Hör av dig till:
Anna Örnestad
anna.ornestad@visnet.se

Som medlem i ViSa får du

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang

Medlemskap

Arbetar du som administratör på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket ViSa.

Aktuellt

Välkommen på digital konferens 24 september för administratörer inom vuxenutbildningen

Preliminärt program:
CSN om nyheter, regler och rutiner
Skolverket om nyheter, kurskoder, betyg, prövning, validering mm.
Tretton2 AB Mikael Andersson om kartläggning skoladministratör
Inspirationsföreläsare Tomas Eriksson

Prelimärt program
9:30-9:40 Inledning och presentation
9:40-11:20 Skolverket
11:20-11:30 Paus
11:30-12:00 Mikael Andersson, Motorn i maskineriet
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:50 CSN
13:50-14:00 Paus
14:00-15:30 Inspirationsföreläsare, Tomas Erikssson
15:30-15:40 Avslutning
Reservation för ändringar

Tid
24 september 2021 kl 09.30-15.45

Plats
Videolänk via Zoom, länk skickas dagen innan

Pris per person
Medlem i ViS      200:-
Icke medlem       500:-
Vet du inte om din organisation är medlem? Kolla här

Läs mer om programmet och anmälan

Presentation från konferensen 27 september 2019

 Skolverkets presentation

 Insamlingar av uppgifter om komvux

Skolverkets svar från ViSa seminariet, 27 sep 2019

 

 

Kontakta oss

Arbetsgruppen nätverket ViSa

Arbetsgruppen för nätverket ansvarar för att nätverkets syfte och målsättning uppfylls.

Anna Örnestad

Adjungerad i ViS styrelse

Viva / Komvux / SFI Umeå

090-16 41 48

anna.ornestad@visnet.se

Pernilla Berntsen

Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

040-344 96

0768-752037

pernilla.berntsen@malmo.se

Eva-Britt Aspegren

Vetlanda lärcentrum, komvux

0383-97650

evabritt.aspegren@vetlanda.se

Jennie Åström

Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning

031-368 30 83

0707-80 03 03

jennie.astrom@arbvux.goteborg.se

Sandra Näslund

Stockholms stad Vuxenutbildningcentrum

08-508 354 13

076-1235413

sandra.naslund@edu.stockholm.se

Jenny Menso

Iris Hadar, Göteborg

010-761 81 83

jenny.menso@iris.se

Adress

ViSa, Vuxenutbildning i Samverkans nätverk för administratörer

Box 54

234 21 Lomma