Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning genom att utöva påverkan i kontakter med myndigheter och genom att svara på remisser. Varje år anordnas en nationell konferens för administratörer.

ViSa verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät.

Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i ViSa.  Genom ViSa får medlemmar:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang
  • tillgång till workshop med erfarenhetsutbyte

Följ oss gärna på Facebook.  Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

På gång

Workshop
Äntligen är det dags för nya workshops för erfarenhetsutbyte! Vårt första tillfälle kommer att handla om särskild utbildning för vuxna och några dagar senare erbjuds ett tillfälle som ska handla om sfi. Varje workshop kommer att ske i mindre grupper och antalet är begränsat till 10 anmälda. Max en person per organisation. Workshops bygger på deltagarnas erfarenheter och att alla delar med sig av sin kunskap. Workshops är kostnadsfria och vänder sig till endast medlemmar i ViS.

13 april kl 13:00-14:30, Särskild utbildning för vuxna

17 april kl 13:30-15:00, Sfi

Klicka här för anmälan

Kom gärna med förslag till oss på andra områden som ni tycker skulle passa bra inför framtida workshops. Mejla oss via visa@visnet.se

Vi söker en ny ledamot
ViSas arbetsgrupp består idag av sex ledamöter som är spridda från söder till norr.

Vi söker i första hand någon som arbetar hos extern utbildningsanordnare.
Din organisation måste vara medlem i ViS.
Som ledamot i ViSas arbetsgrupp är du driven och intresserad av utbildningsfrågor.
I uppdraget ingår bland annat:

  • Representera ViSa utåt
  • Omvärldsbevaka, följa och analysera utvecklingen inom området.
  • Verka för nätverkande och fortbildning inom området
  • Arrangera och hålla konferenser vid såväl mindre som större sammanhang.

Vill du veta mer om oss eller inkomma med en intresseanmälan, mejla gärna till visa@visnet.se

Presentation från konferensen 30 september 2022

Tack alla som deltog i konferenssen.
Här hittar ni presentationerna.
Skatteverkets presentation om skyddade personuppgifter
(bildspelet är uppdaterat med information med samordningsnummer)
Skolverkets presentation
Om offentlighet & sekretess, Josefin Thedeby

Presentation från konferensen 24 september 2021

Skolverkets presentation del 1
Skolverkets presentation del 2
CSNs presentation
Arbetsglädje med Tomas Eriksson
Motorn i maskineriet

CSN frågor och svar
Skolverket frågor och svar
Tack alla deltagare för värdefull input under konferensen.

Presentation från konferensen 27 september 2019

 Skolverkets presentation
 Insamlingar av uppgifter om komvux
Skolverkets svar från ViSa seminariet, 27 sep 2019

Workshops

Rapport från ViSas första workshop
I slutet på maj hölls den första digitala workshopen som förhoppningsvis kommer att bli en av många. Ämnet för dagen var interkommunal ersättning. De fem anmälda som hittat inbjudan på vår facebooksida verkade taggade. Flertalet av deltagarna hade lång erfarenhet och har sina arbetsplatser utspridda i landet.  Vi delade med oss av kunskap och kunde nog konstatera att det fanns saker som vi faktiskt inte gör eller hanterar likadant. Vi pratade b.la om skyddade elever. Att det finns olika kategorier av skydd är nog välkänt, men kanske inte att skollagen säger att vi ska hantera dem olika. Vi pratade lite om kombinationsutbildningar och möjligheten att ta betalt av hemkommunen för stödjande insatser. När det gäller kurser på grundläggande nivå så hade vi olika tolkningar hur vi skulle hantera det när eleven behöver fortsätta på nästa nivå. Vi tog upp frågor som; Vem beslutar om IKE?  Ställs fråga om utbildningskostnaden till huvudmannen innan beslut? Svårigheterna att göra prognos kring IKE-beslut. Prislistor, vem beslutar? Handläggningstider osv. Workshopen gav nog oss alla lite och fundera på. Ett stort tack till er som deltog och delade med er!

Nästa workshop
ViSas nästa workshop kommer under hösten och ska handla om sfi. Kom gärna med förslag till VisAs arbetsgrupp om ämnen som ni tycker hade varit bra till en workshop. Inbjudningar till workshop publiceras på facebook och vänder sig till dig vars arbetsgivare är medlem i ViS.

Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsrapport 2022 

Kontakta oss

Arbetsgruppen nätverket ViSa

visa@visnet.se

Anna Örnestad

Adjungerad i ViS styrelse

Viva / Komvux / SFI Umeå

090-16 41 48

anna.ornestad@visnet.se

Pernilla Berntsen

Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

040-344 96

0768-752037

pernilla.berntsen@malmo.se

Laurine Backelin

Kunskapsförbundet Väst

0520-524389

0721-42 19 47

Laurine.backelin@kunskapsforbundet.se

Sandra Näslund

Stockholms stad Vuxenutbildningcentrum

08-508 354 13

076-1235413

sandra.naslund@edu.stockholm.se

Jenny Menso

Iris Hadar, Göteborg

010-761 81 83

jenny.menso@iris.se

Ekonomi

ViSa, Vuxenutbildning i Samverkans nätverk för administratörer

Box 54

234 21 Lomma