Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning genom att utöva påverkan i kontakter med myndigheter och genom att svara på remisser. Varje år anordnas en nationell konferens för administratörer.

ViSa verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät.

Ett medlemskap i ViS inkluderar medlemskap i ViSa.  Genom ViSa får medlemmar:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang
  • tillgång till workshop med erfarenhetsutbyte

Följ oss gärna på Facebook.  Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

Inbjudan till digital konferens  för administratörer inom vuxenutbildningen

Tid      20 september 2024, Kl. 09.00-15.10
Plats   Digitalt via Zoom, länk till konferensen skickas ut dagen innan.

Läs mer om program och anmälan

Workshop om Prövningar

25 april kl. 11.00-12.00 hölls en digital workshop om prövningar. Tack alla för givande diskussioner.

Presentationer från ViSa-konferens 29 september 2023

Tack alla som deltog i ViSa-konferensen 29 september 2023. Här hittar ni presentationerna.
CSN presentation
Skolverket Susa-navet
Skolverket
UHR Nationella betygsdatabasen
SKR Presentation
SKR och Inera

Administratörsnätverkets enkät 2023

Vartannat år genomför vi en enkätundersökning och vi vill nu följa upp tidigare resultat genom en ny enkät. Resultatet är en viktig del i vårt påverkansarbete och ViSa önskar att alla administratörer inom vuxenutbildningen tar sig tid och svarar på enkäten. Skicka gärna länken vidare till andra administratörer inom vuxenutbildningen. Fler svar ger oss bättre underlag för påverkansarbetet. Enkäten går att pausa, vilket vi hoppas ska underlätta ifyllnaden. Alla svar är anonyma!
Om du undrar något eller har problem med enkäten så hör av dig till oss på mejl: visa@visnet.se

Enkäten kommer att vara öppen tom 22 juni 2023. Till enkäten

Workshops

ViSa genomför workshops med olika teman för erfarenhetsutbyte några gånger per år. Varje workshop sker i mindre grupper och antalet är begränsat till tio anmälda. Max en person per organisation. Workshops bygger på deltagarnas erfarenheter och att alla delar med sig av sin kunskap. Workshops är kostnadsfria och vänder sig till endast medlemmar i ViS.

Genomförda workshops 2023
Digital workshop om Sfi 17 april
Totalt deltog tio deltagare från olika delar av landet. Deltagarnas olika erfarenheter med variation från större och mindre enheter bidrog till väldigt intressanta och givande diskussioner. Det är lärorikt att byta erfarenheter och bekanta sig med hur andra arbetar med olika frågor.

Några av de punkterna som kom till diskussionen var:

-Lösningar och idéer på sammanhållen utbildning för nyanlända

-Begränsad tid på sfi

-Administration kring elever med samordningsnummer

De som deltog i workshoppen var positiva till ViSas initiativ att ta upp frågor gällande sfi och ville ha flera workshopar i framtiden.

 

Digital workshop om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 13 april
Totalt deltog sju deltagare från olika delar av landet, flertalet hade lång erfarenhet som bidrog till kloka och intressanta diskussioner. Workshopen var väldigt uppskattad då det inte finns särskilt många forum för erfarenhetsutbyte inom särskild utbildning för vuxna. Givande diskussioner fördes och ämnen som diskuterades handlade bland annat om rekrytering, behörighet, antagning, olika yttre hinder som kan försvåra att elever kommer till studier, uppdelning av kurser, systemstöd osv. Det fanns så mycket att prata om att vi inte hann med att lyfta allt som önskades, gruppen kommer därför att träffas igen i maj för fortsatt dialog.

 

Missade du någon av våra workshopstillfällen, så håll utkik efter våra inbjudningar på FB (Visavux), Hemsidan eller ViS-nyhetsmejl.

Kom gärna med förslag till oss på andra områden som ni tycker skulle passa bra inför framtida workshops. Mejla oss via visa@visnet.se

Presentation från konferensen 30 september 2022

Tack alla som deltog i konferenssen.
Här hittar ni presentationerna.
Skatteverkets presentation om skyddade personuppgifter
(bildspelet är uppdaterat med information med samordningsnummer)
Skolverkets presentation
Om offentlighet & sekretess, Josefin Thedeby

Presentation från konferensen 24 september 2021

Skolverkets presentation del 1
Skolverkets presentation del 2
CSNs presentation
Arbetsglädje med Tomas Eriksson
Motorn i maskineriet

CSN frågor och svar
Skolverket frågor och svar
Tack alla deltagare för värdefull input under konferensen.

Presentation från konferensen 27 september 2019

 Skolverkets presentation
 Insamlingar av uppgifter om komvux
Skolverkets svar från ViSa seminariet, 27 sep 2019

Verksamhetsplan 2024 

Verksamhetsrapport 2023 

Kontakta oss

Arbetsgruppen nätverket ViSa

visa@visnet.se

Anna Örnestad

Adjungerad i ViS styrelse

Viva / Komvux / SFI Umeå

090-16 41 48

anna.ornestad@visnet.se

Pernilla Berntsen

Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

040-344 962

0768-752037

pernilla.berntsen@malmo.se

Laurine Backelin

Kunskapsförbundet Väst

0520-524389

0721-42 19 47

Laurine.backelin@kunskapsforbundet.se

Sandra Näslund

Stockholms stad Vuxenutbildningcentrum

08-508 354 13

076-1235413

sandra.naslund@edu.stockholm.se

Jörgen Öberg

Lidköpings kommun, Campus Västra Skaraborg

0510-77093

jorgen.oberg@edu.lidköping.se

Ekonomi

ViSa, Vuxenutbildning i Samverkans nätverk för administratörer

Box 54

234 21 Lomma