Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. ViSa verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät. Enda kravet är att din arbetsplats är medlem i ViS.

ViSas arbetsgrupp planerar och genomför seminarier för administratörer. ViSa svarar på remisser och omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.

Följ oss gärna på Facebook.  Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsrapport 2021 

Vill du veta mer?

Hör av dig till:
Anna Örnestad
anna.ornestad@visnet.se

Om oss

ViSa är ett av vuxenutbildning i samverkans nätverk som vänder sig till administratörer. Ett medlemskap i ViS innebär automatiskt ett medlemskap i nätverken.

Genom ViSa får medlemmar:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang
  • tillgång till workshop med erfarenhetsutbyte

ViSas arbetsgrupp arbetar för att ta tillvara administratörernas intressen genom att utöva påverkan i kontakter med myndigheter och genom att svara på remisser. Varje år anordnas en nationell konferens för administratörer.

Vi söker två nya ledamöter

ViSas arbetsgrupp består idag av fem ledamöter som är spridda från söder till norr.

Vi söker i första hand någon som arbetar hos extern utbildningsanordnare.
Din organisation måste vara medlem i ViS.
Som ledamot i ViSas arbetsgrupp är du driven och intresserad av utbildningsfrågor.
I uppdraget ingår bland annat:

  • Representera ViSa utåt
  • Omvärldsbevaka, följa och analysera utvecklingen inom området.
  • Verka för nätverkande och fortbildning inom området
  • Arrangera och hålla konferenser vid såväl mindre som större sammanhang.

Vill du veta mer om oss eller inkomma med en intresseanmälan, mejla gärna till anna.ornestad@visnet.se

Presentation från konferensen 24 september 2021

Skolverkets presentation del 1
Skolverkets presentation del 2
CSNs presentation

Arbetsglädje med Tomas Eriksson

Motorn i maskineriet

 

Här hittar du frågor och svar från konferensen:
CSN frågor och svar
Skolverket frågor och svar
Tack alla deltagare för värdefull input under konferensen.

Presentation från konferensen 27 september 2019


 Skolverkets presentation

 Insamlingar av uppgifter om komvux

Skolverkets svar från ViSa seminariet, 27 sep 2019

 

Kontakta oss

Arbetsgruppen nätverket ViSa

Arbetsgruppen för nätverket ansvarar för att nätverkets syfte och målsättning uppfylls.

Anna Örnestad

Adjungerad i ViS styrelse

Viva / Komvux / SFI Umeå

090-16 41 48

anna.ornestad@visnet.se

Pernilla Berntsen

Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

040-344 96

0768-752037

pernilla.berntsen@malmo.se

Jennie Åström

Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning

031-368 30 83

0707-80 03 03

jennie.astrom@arbvux.goteborg.se

Sandra Näslund

Stockholms stad Vuxenutbildningcentrum

08-508 354 13

076-1235413

sandra.naslund@edu.stockholm.se

Jenny Menso

Iris Hadar, Göteborg

010-761 81 83

jenny.menso@iris.se

Adress

ViSa, Vuxenutbildning i Samverkans nätverk för administratörer

Box 54

234 21 Lomma