Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. ViSa verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät. Enda kravet är att din arbetsplats är medlem i ViS.

ViSas arbetsgrupp planerar och genomför seminarier för administratörer. ViSa svarar på remisser och omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.

Följ oss gärna på Facebook.  Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

Vill du veta mer?

Hör av dig till:
Anna Örnestad
anna.ornestad@visnet.se

Som medlem i ViSa får du

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang

Medlemskap

Arbetar du som administratör på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket ViSa.

Aktuellt

Webbinarium 25 september om administrationen inom vuxenutbildningen

Välkomna till ett seminarium som arrangeras i samarbete med ViSa och Gotit. Vid webbinariet presenteras en ny rapport ”Motorn i maskineriet”. Rapporten, som tagits fram av Mikael Andersson på uppdrag av Gotit och i samarbete med ViSa, presenterar resultatet av en kartläggning av administrationen inom vuxenutbildningen som genomförts under 2020. Vid webbinariet medverkar också Jonas Svensson, utbiildningschef i Malmö stad och Marie Ovenberger, sektionschef i Malmö stad om utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningens administration.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda detta webbinarium som handlar helt om administrationen inom vuxenutbildningen, säger Anna Örnestad från arbetsgruppen för ViSa. Det är ett unikt tillfälle att presentera en rapport som fokuserar helt på vuxadministrationen. Samtidigt är det roligt att kunna erbjuda detta webbinarium istället för den administratörskonferens som blivit flyttad från den 25 september till nästa år.

Rapporten innehåller ett antal intressanta iakttagelser, framför allt att så många av de faktorer som gör vuxenutbildningen unik har en direkt koppling till administrationen. Rapporten lyfter också fram hur viktig en väl fungerande administration är för både elevresultaten och det ekonomiska resultatet.

– Jag har valt titeln på rapporten från en fras som återkommit om och om igen vid de intervjuer jag genomfört, säger Mikael Andersson, författare till rapporten. “Administrationen är motorn i maskineriet, och fungerar inte den så stannar verksamheten”, är något jag hört från flera olika håll.

Rapporten är framtagen som ett led i Gotits arbete med att stödja utvecklingen av en strategisk skoladministration.

– Vi är mycket tacksamma för samarbete som vi haft med ViSa i arbetet med rapporten, säger Jörgen Rönning, vd för Gotit. För oss är det viktigt att lyfta frågan om administrationens betydelse, och att visa på hur utvecklingen av en strategisk skoladministration stödjer kvalitetsarbetet inom skolan.

Webbinariet kommer att genomföras via Zoom, och länk till webbinariet kommer skickas till alla anmälda den 24 september.

Webbinariet är kostnadsfritt, och alla deltagare vid webbinariet kommer att få den tryckta rapporten ”Motorn i maskineriet” skickat till sig via post.

Praktiska detaljer

Datum: 25 september

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Zoom videokonferens

Sista dag för anmälan: 22 september kl 14.00

Länk till anmälan

 

Konferens i Stockholm för administratörer inom vuxenutbildningen
Nätverket för administratörer i vuxenutbildningen bjuder in till en konferens i Stockholm 24 september 2021. Det blir en heldag med aktuella uppdateringar och tillfälle att träffa kolleger från hela landet. Välkomna! Till program och anmälan

 

Presentationer från  konferensen 27 september 2019

 Skolverkets presentation

 Insamlingar av uppgifter om komvux

Skolverkets svar från ViSa seminariet, 27 sep 2019

 

 

Kontakta oss

Arbetsgruppen nätverket ViSa

Arbetsgruppen för nätverket ansvarar för att nätverkets syfte och målsättning uppfylls.

Anna Örnestad

Adjungerad i ViS styrelse

Viva / Komvux / SFI Umeå

090-16 41 48

anna.ornestad@visnet.se

Pernilla Berntsen

Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Myndighetsavdelningen

040-344 96

0768-752037

pernilla.berntsen@malmo.se

Eva-Britt Aspegren

Vetlanda lärcentrum, komvux

0383-97650

evabritt.aspegren@vetlanda.se

Jennie Åström

Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning

031-368 30 83

0707-80 03 03

jennie.astrom@arbvux.goteborg.se

Sandra Näslund

Stockholms stad Vuxenutbildningcentrum

08-508 354 13

076-1235413

sandra.naslund@edu.stockholm.se

Jenny Menso

Iris Hadar, Göteborg

010-761 81 83

jenny.menso@iris.se

Susanne Nyholm

Botkyrka vuxenutbildning
070-2016954
susanne.nyholm@botkyrka.se

Adress

ViSa, Vuxenutbildning i Samverkans nätverk för administratörer

Box 54

234 21 Lomma