Presentationer från  konferensen 27 september 2019