SKR

Sveriges kommuner och regioner, SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva vuxenutbildning.
Till SKR