ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Nyheter

ALM, Adults Learning Mathematics webbinarium 25 april 2022.
ALM arrangerar årets fjärde webbinarium den 25 april 2022. Medverkande är Gabriele Kaiser & Maike Lüssenhop. För mer information och anmälan, se länk.

Nordisk konferens i Köpenhamn 25 – 26 april 2022
Konferensen arrangeras av NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) med bl.a. Danmarks Pedagogiska Universitet, fackförbundet 3F och ViS nätverk för vuxnas matematiklärande som medarrangörer. Den kommer belysa områden av stor betydelse för vuxnas matematiklärande t.ex matematik/demokrati, matematik/språk, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och matematik i arbetslivet. Program och anmälan Observera den låga avgiften.

Matematikbiennalen 2022, 31 mars – 1 april 2022
äger rum i Växjö i slutet av mars. Medlemmar i nätverket medverkar som föreläsare.

ViS digital kostnadsfri halvdag för vuxenutbildare 4 april 2022
Se länk

ALM, Adults Learning Mathematics sommarkonferens 10 – 13 juli 2022
arrangerar sin sommarkonferens i Barcelona 10 – 13 juli. Temat är Numeracy and Social Impact, se länk.

 

Matematiknätverket 2022

ViS matematiknätverk – en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete

Under 2022 kommer vi att erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter kring vuxnas matematiklärande.

ViS tre nätverk har täta kontakter

Under 2021 har ViS tre nätverk haft täta kontakter då vi bl.a. identifierat flera gemensamma utvecklingsområden. Tillsamman har vi planer på att genomföra digitala seminarier kring ett par områden som vi alla tre anser vara av gemensamt intresse, ”Validering” och ”Matematikkursernas resultat”.

Våra nätverksmedlemmars engagemang på den internationell arenan har resulterat i några webseminarier som beskrivs under separata rubriker på hemsidan. Missa inte att ta del av dem.

Nätverkets virtuella seminarier
återupptas i januari 2022, se rubriken överst. Mer information fås av Linda Jarlskog, linda.jarlskog@lund.se, styrelseledamot i ALM.

 

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare,
  • skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
  • verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och betydelse i vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen,
  • lyfta frågor som rör vuxnas lärande,
  • lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter,
  • synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer och myndigheter samt
  • verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar och villkor får en mera framträdande roll i lärarutbildningen samt att kompetensutvecklingsmöjligheterna förbättras.

Följ oss gärna på Facebook

Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsplan 2022 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier.  Klicka här för att ta del av tidigare inspelade seminarier.

Ta del av föreläsningar från ALMs konferens år 2021

Adults Learning Mathematics (ALM), spelade in de för samtliga deltagare gemensamma föreläsningarna under sommarens konferens 2021. Klicka här för att ta del av dem.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Charlotte Arkenback-Sundström – vice ordförande i ALM

Göteborg

charlotte.arkenback-sundstrom@ait.gu.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Johan Forssell

Skellefteå

johan.forssell@skelleftea.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se