ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Ta del av nätverkets bildspel från ViS konferens 13-14 maj 2024

Att yrkesanpassa matematiken på vuxenutbildningen, med Elisabet Bellander och Linda Jarlskog, se länk

.

Ta del av ViS-matematiks webinarium den 11:e april 2024

Språkstörning och matematiksvårigheter med Lena Lindeskov, se länk

Rubriker på denna sida – OBS! Scrolla ner

 • Vad gör ViS-matematik?
 • Syftet med nätverket
 • Kommande konferenser och webbinarier
 • Rapporter från konferenser
 • Artiklar
 • Webbinarier
 • Om NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)
 • Om ALM (Adults Learning Mathematics)
 • Verksamhetsplan och berättelser
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter
 • Resurser

Hans Melén berättar om ViS-matematik :


Vad gör ViS-matematik?

ViS matematiknätverk är en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete.

ViS-matematik intervjuas av Sara Bref på Encell, länk.

.

Syftet med nätverket är bland annat att:

 • skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare,
 • skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
 • verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och betydelse i vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen,
 • lyfta frågor som rör vuxnas lärande,
 • lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter,
 • synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer och myndigheter samt
 • verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar och villkor får en mera framträdande roll i lärarutbildningen samt att kompetensutvecklingsmöjligheterna förbättras.

.

Kommande konferenser och webbinarier

Adult Learning Mathematics digitala konferens juli 2024, länk.

.

Rapporter från konferenser

 • Sveriges matematiklärarförenings (SMaL) sommarkurs i Mullsjö 2023, länk. En längre version finns på följande länk.
 • ALMs konferens i Limerick 2023, länk.
 • Ta del av ViS-matematiks ena bidrag till ViS konferens 2022: Håkan Lennerstads presentation, länk.
 • Nordisk konferens i Köpenhamn 2022.
  + Borlängemodellen med Christer Näslund, länk.
  + IT i matematiken – mirakel eller katastrof  med Mogens Niss och Räkna med språk med Ann-Charlotte Vennberg, länk.
  + Om vårt besök vid Köpenhamns vuxenutbildning, KVUC, länk.
 • Matematikbiennalen 2022 i Växjö 2022
  + Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon – av Elisabet Bellander och Linda Jarlskog, länk.
  + Vuxnas matematiklärande, problemområden och strategier – av Hans Melén, länk.
  + Digital aktivitet och återkoppling till matteelever på Komvux – av Annika Petterson, länk. (Annika driver idag tillsammans med en kollega forskningsprojekt ” utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande”, länk.)

.

Artiklar

 • ”Metoder för återkoppling – en kraftfull proffesionskunskap för matematikundervisning inom vuxenutbildningen” av Annika Petterson och Yvonne Liljekvist. Ett forskningsprojekt publicerad i Forskul, länk.
 • Mohammed Chaibs publikationer, länk
 • Adult Learning Mathematics journal, länk.
 • En rapport från ett Erasmus+ utbyte med Irland av Linda Jarlskog och Elisabet Bellander från matematiknätverket har tillsammans med kolleger från komvux i Lund deltagit i ett Erasmusprojekt, länk.

.

Webbinarier

 • NCM som resurs i vuxenutbildningens matematik, länk.
 • Arne Engström på temat Vuxenutbildningens utmaningar – omvärldsförändring och matematiksvårigheter.

Om Arne Engström

Arne Engström är biträdande professor i matematikdidaktik vid Strömstad Akademi och har arbetat i 20 år som lärarutbildare. Hans forskningsområde är låga prestationer i matematik. Han har bland annat varit involverad i Medelsta-studien, en av de största studierna i Sverige av elevers matematikprestationer.

Om webbinariet

Vuxenutbildningens omfattning har ökat under senare år och kommer sannolikt att att fortsätta att öka. Brister i ungdomsskolan, framför allt med ämnet matematik, leder till ett ökande behov hos unga vuxna att få komplettera gymnasiestudierna. Samtidigt som vuxenutbildningen har brister i form av studieavbrott, ökar kraven på flexibilitet och kvalitet. Energikris, ekonomisk nedgång och kriget i Ukraina skapar osäkerhet för de närmaste åren. Matematik fungerar som ett kritiskt filter i skolsystemet. Elever inom vuxenutbildningen har ofta skolmisslyckanden bakom sig med lågt självförtroende och en ängslan inför matematik. De flesta elever i grundskolan med stora svårigheter i matematik tillhör gruppen svagbegåvade. I föreläsningen ges en bred genomgång av fenomenet matematiksvårigheter.

.

Om NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)

Peter Nyström berättar om NCM den 25 april 2023:

.

Om ALM (Adults Learning Mathematics)

ViS-matematik samarbetar med Adults Learning Mathematics, ALM, som har många inspelade webbinarier som ni kan ta del av, se länk. Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom ALMs inspelade seminarier. Hör gärna av er till Linda Jarlskog, på linda.jarlskog@lund.se, ledamot i ALM, om ni vill veta mer om organisationen eller ta en titt på organisationens hemsida www.alm-online.net.

.

Följ gärna ViS på Facebook

.

Verksamhetsplan 2024 

Verksamhetsberättelse 2023 

.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. För ett tag sedan utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra tidigare nätverksmedlemmar, Christer Näslund har haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

.

Resurser

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Arbetsgruppen

vismatematik@visnet.se

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se

Elisabet Bellander

Lund

elisabet.bellander@lund.se

Urban Östberg

Stockholm

urban.ostberg@edu.stockholm.se