ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Matematiknätverket 2021

ViS matematiknätverk – en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete

Under våren 2021 och troligen också under hösten kommer vi att erbjuda flera olika kompetensutvecklingsaktiviteter i digital form kring vuxnas matematiklärande. Först under våren 2022 bedömer vi att det är möjligt att genomföra fysiska konferenser.

Det första temat blir Matematikkursernas statistikinnehåll relaterat till den pågående pandemin och medborgares behov av relevanta statistikkunskaper. Vi hoppas kunna erbjuda den första webföreläsningen under det första kvartalet.

Därefter planerar vi flera insatser kring det viktiga området ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” samt seminarier med ”Matematik-bildning-demokrati” som tema.

Under 2020 har ViS tre nätverk haft täta kontakter då vi bl.a. identifierat flera gemensamma utvecklingsområden Tillsamman kommer vi tidigt under våren att genomföra digitala seminarier kring ett par områden som vi alla tre anser vara av gemensamt intresse, ”Validering” och ”Matematikkursernas resultat”.

Våra nätverksmedlemmars engagemang på den internationell arenan har resulterat i några webseminarier som beskrivs under separata rubriker på hemsidan. Missa inte att ta del av dem.

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

Följ oss gärna på Facebook

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier.  Vid nästa seminarie “Numeracy vs Numberacy“ som är den 1 februari 2021 medverkar Peter Liljedahl från Kanada.

Klicka här för att läsa mer om Peter Liljedahls presentation och för anmälan. På sidan visas även ALMs planerade framtida virtuella seminarier.

Delta i ett virtuellt seminarium om hur man kan integrera demokrati med matematikundervisning.

Webbinariet som organiseras av NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) äger rum onsdag den 3 februari 2021 kl. 14.00-14.45 (CET) är öppen för anmälan. Föreläsare är Lena Lindenskov.

Klicka här för mer information och  anmälan

Om den inställda nordiska konferensen om vuxnas matematiklärande

Den nordiska konferensen kring vuxnas matematiklärande som skulle genomföras i Köpenhamn i november 2020 och där flera av nätverksmedlemmarna skulle medverkat som föreläsare ställdes in då den inte att kunde genomföras i den form som var tänkt. Konferensen förväntas bli av våren 2022.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Prenumerera på ViS matematiks nyhetsbrev

Klicka på länken för att prenumerera på ViS-matematiks nyhetbrev

 

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Charlotte Arkenback-Sundström – vice ordförande i ALM

Göteborg

charlotte.arkenback-sundstrom@ait.gu.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Johan Forssell

Skellefteå

johan.forssell@skelleftea.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se