ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

Följ oss gärna på Facebook => länk

Nordisk konferens om vuxnas matematiklärande
20-21 april 2020

Matematiska färdigheter  och kompetenser är en väsentlig förutsättning för vuxnas aktiva deltagande i ett demokratiskt  samhällsliv men har också betydelse för arbetsliv och möjligheter till utbildning. Hör forskare och praktiker presentera perspektiv på vuxnas matematiklärande och matematik.

Ta chansen  till dialog med andra vuxenutbildare kring kärnfrågorna inom matematiklärandet!

Konferensen äger rum den 20-21. april 2020 och vänder sig till lärare, forskare och ledare inom  vuxenutbildningen, samt till  beslutsfattare och politiker med intresse för området.

I föreläsningar och workshops använder vi nordiska språk med möjlighet att också ställa frågor på engelska.

För information om konferensen hänvisar vi till NVL’s hemsida, www.nvl.org samt till www.visnet.se

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL),  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College och 3F.

Mera information nedan.

https://www.visnet.se/wp-content/uploads/2019/10/Indbydelse-til-nordisk-konference-om-voksnes-matematiklæring.pdf

 

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

 

Prenumerera på ViS matematiks nyhetsbrev

Klicka på länken för att prenumerera på ViS-matematiks nyhetbrev => länk

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Charlotte Arkenback-Sundström – vice ordförande i ALM

Göteborg

charlotte.arkenback-sundstrom@ait.gu.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Johan Forssell

Skellefteå

johan.forssell@skelleftea.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se