ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Nyheter

Välkomna på webbinarium 25 november 2021 om aktuella förändringar som berör vuxenutbildningens matematikkurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Välkomna att träffa Simon Husberg och Johan Falk från Skolverket.  I webbinariet ges information om aktuella och kommande förändringar som berör vuxenutbildningens matematik. Huvudfokus kommer att vara förändringarna i matematik inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå som börjar gälla den 1 januari 2022. Även förändringarna gällande en förenklad betygsskala i matematik på grundläggande nivå samt kompetensutveckling i matematikundervisningen från Skolverket kommer att beröras. Under webbinariet ges möjlighet att ställa frågor och ha dialog med Skolverket.

Simon och Johan kommer även att berätta kort om den ämnesutformning av gymnasial nivå som planeras till 2025, då ämnesbetyg kommer att ersätta dagens kursbetyg.

Efter Skolverkets inslag, som avslutas ca kl. 15:30, kommer vi att presentera ViS-matematiknätverk samt ge en översikt av egna och andras aktiviteter som Matematikbiennalen och NVLs nordiska konferens med inriktning mot vuxnas lärande i matematik. Vi kommer även att berätta om organisationen Adults Learning Mathematics (ALM) vars medlemmar kommer från hela världen.

Avslutningsvis inbjuder vi till dialog om ViS verksamhet 2022.

Om de medverkande:
Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med ämnes- och kursplaner i matematik

Simon Husberg, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med frågor som rör vuxenutbildningen, bland annat organisation och aktuella förändringar inom skolformen.

Tid: torsdag 25 november 2021, kl. 14:00 – 16:30, Skolverket medverkar fram till 15.30
Plats: på distans, ni får en inloggningslänk till Zoom senast onsdag 24 november.
Anmälan: Anmäl till linda.jarlskog@lund.se, senast tisdag 23 november
Pris Kostnadsfritt
Varmt välkomna!

 

Matematiknätverket 2021

ViS matematiknätverk – en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete

Under våren 2021 och troligen också under hösten kommer vi att erbjuda flera olika kompetensutvecklingsaktiviteter i digital form kring vuxnas matematiklärande. Först under våren 2022 bedömer vi att det är möjligt att genomföra fysiska konferenser.

Det första temat blir Matematikkursernas statistikinnehåll relaterat till den pågående pandemin och medborgares behov av relevanta statistikkunskaper. Vi hoppas kunna erbjuda den första webföreläsningen under det första kvartalet.

Därefter planerar vi flera insatser kring det viktiga området ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” samt seminarier med ”Matematik-bildning-demokrati” som tema.

Under 2020 har ViS tre nätverk haft täta kontakter då vi bl.a. identifierat flera gemensamma utvecklingsområden Tillsamman kommer vi tidigt under våren att genomföra digitala seminarier kring ett par områden som vi alla tre anser vara av gemensamt intresse, ”Validering” och ”Matematikkursernas resultat”.

Våra nätverksmedlemmars engagemang på den internationell arenan har resulterat i några webseminarier som beskrivs under separata rubriker på hemsidan. Missa inte att ta del av dem.

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

Följ oss gärna på Facebook

Verksamhetsplan 2021 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier.  Vid nästa seminarie “Building a Common European Numeracy Framework (CENF)“ som är den 18 mars 2021 medverkar Kees Hoogland från Nederländerna och Javier Diez-Palomar från Spanien.

Klicka här för att läsa mer om deras presentation presentation och för anmälan.

Om den inställda nordiska konferensen om vuxnas matematiklärande

Den nordiska konferensen kring vuxnas matematiklärande som skulle genomföras i Köpenhamn i november 2020 och där flera av nätverksmedlemmarna skulle medverkat som föreläsare ställdes in då den inte att kunde genomföras i den form som var tänkt. Konferensen förväntas bli av våren 2022.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Charlotte Arkenback-Sundström – vice ordförande i ALM

Göteborg

charlotte.arkenback-sundstrom@ait.gu.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Johan Forssell

Skellefteå

johan.forssell@skelleftea.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se