ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

Följ oss gärna på Facebook

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier. Vid det första seminariet “Adults Learning Maths in the lockdown” deltog fem forskare eller vuxenutbildare. Vid nästa seminarie “Numerate environments in a changing world“ som är torsdag 29 oktober medverkar Dr. Keiko Yasukawa från Sydney, Australien.

Besök https://alm-online.net/alm-2020-virtual-seminar-series för att läsa mer om Yasukawas presentation och för anmälan. På sidan visas även ALMs planerade framtida virtuella seminarier.

Inställd nordisk konferens om vuxnas matematiklärande

Den nordiska konferens kring vuxnas matematiklärande som skulle genomföras i Köpenhamn i november och där flera av nätverksmedlemmarna skulle medverkat som föreläsare kommer tyvärr inte att kunna genomföras i den form som var tänkt. Möjligen kan delar av den ges i digital form eller så blir det ett nytt datum under 2021.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Prenumerera på ViS matematiks nyhetsbrev

Klicka på länken för att prenumerera på ViS-matematiks nyhetbrev

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Charlotte Arkenback-Sundström – vice ordförande i ALM

Göteborg

charlotte.arkenback-sundstrom@ait.gu.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Johan Forssell

Skellefteå

johan.forssell@skelleftea.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se