Språkstörning och matematiksvårigheter

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande inbjuder till webinarium
11 april 13:00-17:00
Medverkande är Lisen Kjellmer, Lena Lindenskov och Charlotte Arkenback

Språkstörning och matematiksvårigheter med Lisen Kjellmer
I föreläsningen går Lisen igenom vad språkstörning innebär och hur vi kan identifiera och förstå olika typer av språkliga svårigheter. Vidare tar föreläsningen upp hur språkstörning relaterar till matematiksvårigheter och till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och autism. Avslutningsvis berörs hur lärare kan arbeta med individer som har språkstörning i matematikundervisningen. Föreläsningen kommer att utgå från barn och ungdomar då detta är Lisens kompetensområde. Kopplingar till vuxna kommer att göras genomgående och deltagarna kommer att få möjlighet att reflektera över hur innehållet i presentationen kan kopplas till deras egna erfarenheter av arbete med vuxna.

Hur lärare bäst kan stödja elever med matematiksvårigheter med Lena Lindenskov
Föreläsningen handlar bl. a om hur matteångest kan hämma elevers motivation, självförtroende, mindset och förväntningar. Lena tar även upp hur information om testresultat påverkar prestationsutvecklingen. Hon diskuterar också individens matematikutveckling från ett sociologiskt- och kognitiva perspektiv.

Föreläsningarna avslutas med en diskussion, där deltagarna får möjlighet att ställa frågor.
Moderator: Charlotte Arkenback

Om Lisen Kjellmer: Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Lisen har arbetat kliniskt med barn och ungdomar med språksvårigheter i över 25 år samt har arbetat som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar. Hon har även arbetat praktiskt i Alingsås kommun som logoped i ett centralt resursteam. Sedan september 2021 arbetar Lisen som forskare och lektor i specialpedagogik på Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Om Lena Lindenskov: Lena disputerade 1991 i matematikdidaktik vid universitetet i Roskilde. Sedan 1998 är hon knuten till DPU (lärarutbildningen vid Aarhus universitet förlagd till Köpenhamn). Lena arbetar inom ett brett fält, b l.a. livslångt lärande, matematiksvårigheter och demokratifrågor. Hon har också haft flera nationella uppdrag då det gäller läroplaner för vuxna och i det danska PISA-arbetet. Lena har dessutom medverkat i flera Nordplus- och EU-projekt och är styrelseledamot i ALM (Adults Learning Mathematics). 

Om Charlotte Arkenback: Charlotte har en bakgrund som legitimerad lärare och speciallärare i matematik och NO. Hon är postdoktor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, där hon också är kursledare och lärare i matematikkurserna på speciallärarprogrammet. I sin forskning undersöker hon hur digitalisering och artificiell intelligens (AI) förändrar butikssäljares arbete, lärande och kompetenser. En av frågorna som Charlotte undersöker rör vilka matematiska kunskaper som behövs för att samarbeta med AI och digitala system i kundmöten. Charlotte är också styrelseledamot i ALM och har tidigare varit engagerad i ViS nätverk för vuxnas matematiklärande.

Plats
Zoom

Deltagaravgift
400 kr för ViS-medlemmar, 700 kr för övriga.

Anmälan
Anmäl dig här
Sista anmälningsdag: torsdagen den 11 april

Med reservation för att seminariet kan ställas in vid lågt deltagarantal.

Varmt välkomna!!