Om ViS

ViS är vuxenutbildningens branschorganisation i Sverige!

Med 186 medlemsorganisationer så representerar vi stolt hela bredden av såväl kommunala som privata utbildningsanordnare. 

ViS bedriver ett aktivt påverkansarbete för att främja vuxenutbildningens intressen gentemot såväl beslutsfattare som andra intressenter.

Om ViS

Kärnfull verksamhet med kraft att påverka

ViS är vuxenutbildningen i Sveriges branschorganisation. Vi är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund.  Kommunala och privata utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland ViS medlemmar.

Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, kommuner, centrala myndigheter och organisationer. Våra kärnfrågor är bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapar vi goda förutsättningar för kursdeltagare och studerande att nå sina mål.

Tillsammans är vi starka och har större möjlighet att påverka.