Påverkan

Kommentarer till budgetpropositionen 2024

Med anledning av dagens presentation av budgetpropositionen 2024 sammanfattar vi här styrelsens synpunkter om vad som presenterats rörande vuxenutbildningen och därtill angränsande områden.

Läs mer

Dialogmöte med Erik Scheller, statssekreterare på utbildningdepartementet

I samband med att regeringen presenterade sin vårändringsbudget under veckan, träffade ViS styrelse statssekreterare Erik Scheller för ett dialogmöte. Ett stort fokus på mötet blev naturligtvis de satstningar som man genomför just nu med med bl a 400 miljoner kronor till regionalt yrkesvux. ViS välkomnar denna satsning, då regionalt yrkesvux är helt avgörande när det…

Läs mer