Påverkan

Dialogmöte med Erik Scheller, statssekreterare på utbildningdepartementet

I samband med att regeringen presenterade sin vårändringsbudget under veckan, träffade ViS styrelse statssekreterare Erik Scheller för ett dialogmöte. Ett stort fokus på mötet blev naturligtvis de satstningar som man genomför just nu med med bl a 400 miljoner kronor till regionalt yrkesvux. ViS välkomnar denna satsning, då regionalt yrkesvux är helt avgörande när det…

Läs mer

Framtidens betygshantering

Läs rapporten från SKRs konferens om framtidens betygshantering. Det blev bra samtal om rutiner, utmaningar, teknik och lagstiftning för en mer rationell betygshantering.

Läs mer

Möte med Arbetsförmedlingen

På februari månads styrelsemöte gästades ViS av Arbetsförmedlingen. Dialog fördes om hur fler elever kan anvisas till reguljär vuxenutbildning och att många behöver motiverande samtal och förberedande insatser. Vidare fördes en dialog kring vikten av gemensamma målgruppsanalyser.

Läs mer

Möte med Skolverkets Statsbidragsenhet

Representanter från ViS styrelse träffade idag Skolverkets Statsbidragsenhet för att diskutera delvis fördelningar av statsbidraget för Kartläggning och Validering men också för en allmän diskussion om framförhålling och förutsägbarhet.

Läs mer