Påverkan

Möte med Arbetsförmedlingen

På februari månads styrelsemöte gästades ViS av Arbetsförmedlingen. Dialog fördes om hur fler elever kan anvisas till reguljär vuxenutbildning och att många behöver motiverande samtal och förberedande insatser. Vidare fördes en dialog kring vikten av gemensamma målgruppsanalyser.

Läs mer

Möte med Skolverkets Statsbidragsenhet

Representanter från ViS styrelse träffade idag Skolverkets Statsbidragsenhet för att diskutera delvis fördelningar av statsbidraget för Kartläggning och Validering men också för en allmän diskussion om framförhålling och förutsägbarhet.

Läs mer

Styrelsens dialog med Yrkesvuxutredningen

Under årets första möte träffade styrelsen Yrkesvuxutredningen. Vid mötet diskuterades huvudpunkterna i utredningens direktiv ur ett ViS-perspektiv där styrelsen i första hand tryckte på följande frågeställningar:

Läs mer