Påverkan

Dialogmöte med SKR om statsbidragen för Regionalt Yrkesvux

Rapport från dialogmöte med SKRs avdelning för utbildning och arbetsmarknad 20 september Delar av ViS styrelse genomförde under tisdagen ett dialogmöte med SKR utifrån tilldelningsbesluten rörande statsbidragen kring Regionalt Yrkesvux. Flera av ViS medlemmar har den senaste veckan lyft problemen med sena beslut, där man beviljats så lite som 45% av de sökta medlen för…

Läs mer

Vad tycker politikerna?

Snart är det val och för ViS är vuxenutbildning en av valets viktigaste frågor. Därför ställde vi fyra frågor till riksdagspartierna. Vi frågade om deras syn på: statsbidragen för kommunal vuxenutbildning regionalisering i förhållande till lokalt behov av planering och dimensionering vuxenutbildning utifrån individens eller arbetsmarknadens behov komvux som integrationsåtgärd  Här hittar du svaren  

Läs mer

Möte på Utbildningsdepartementet om yrkesvux

Representanter från ViS styrelse var 29 mars inbjudna till Utbildningsdepartementet för att träffa statssekreterare Kristina Persdotter och föra en dialog om framtidens yrkesutbildning inom komvux. Förutom Simon Dahlgren och Marie Egerstad från ViS, deltog även representanter från Svenskt Närlingsliv, SKR och LO. Utbildningsdepartementet efterfrågade ViS synpunkter på hur yrkesutbildningen för vuxna och regionalt yrkesvux kan…

Läs mer

Samråd om elevhälsa

Jussi, Anna och Michaela från ViS styrelse träffade 17 mars Skolverket för samråd kring stöd till elever under rubriken elevhälsa. Följande frågeställningar utgjorde agenda: Hur är elevhälsan respektive stödet organiserat i landets komvuxverksamheter? (OBS, Komvux som särskild utbildning ska inte ingå i studien) Hur har ni hanterat begreppsapparaten i era undersökningar? Vi förstår det som…

Läs mer

ViS årsmöte

ViS medlemmar välkomnas till årsmötet 4 april 2022 kl 15 – 17. Ta chansen att vara med och påverka förbundets fortsatta arbete. Gå till anmälan samt årsmöteshandlingarna.

Läs mer