ViS konferensen 2024

Välkommen till årets ViS-konferens

13-14 maj 2024 träffas vi återigen på Hotell Sign i Stockholm för den årliga ViS-konferensen – den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med vuxenutbildning. Vi ser fram emot givande dagar med informativa föreläsningar som belyser såväl politikens viljeinriktningar, praktiska lösningar på olika utmaningar och, givetvis, föreläsningar om vad forskningen säger i olika dagsaktuella frågor. Programmet är fortfarande under utveckling, men i grova drag så kommer konferensen ha följande upplägg:

Den första dagen kommer i vanlig ordning fokusera på informativa föreläsningar i den stora salen och dessa föreläsningar kommer också streamas för de som inte har möjlighet att närvara på plats i Stockholm. Under dagen kommer vi att fördjupa oss i regeringens politik gällande Vux, aktuella frågor från skolmyndigheterna med särskilt fokus på innehållet ”Vux25” och ett panelsamtal om hur den fortsatta integrationsutmaningen ser ut och hur den förändrats de senaste åren.

Den andra dagen innehåller våra populära seminarier, anordnade av såväl nätverken som styrelsen för att säkerställa ett innehåll som är aktuellt för alla de professioner som arbetar inom vux. I år hälsar vi särskilt varmt välkomna de nya nätverken för kuratorer inom vux, respektive specialpedagogiskt stöd inom vux. Årets inspirerande avslutningsföreläsning hålls av Anders Ekström som på ett engagerande sätt pratar om vad framtiden kan innebära med utgångspunkt i den digitala revolutionen och intåget av artificiell intelligens i allas vardags- och arbetsliv.

Till anmälan
Varmt Välkommen!