Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

Möte med utbildningsdepartementet om betygsutredningen

Möte med utbildningsdepartementet Den så kallade Betygsutredningen föreslog ämnesbetyg. Med anledning av ViS avvisande remissvar bjöds vi in till ett möte med Utbildningsdepartementet 17 februari. ViS representerades av några från styrelsen, matematiknätverket samt nätverket för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning (SiV). Mötet leddes av chefen för gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Christina Månberg. Det blev ett bra…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 17, Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet Lagen om tillgänglighet till digital service syftar till att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på nätet. Formell vuxenutbildning oavsett utförare, berörs av lagen som omfattar webbplatser, intranät, dokument, appar mm. Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka intervjuas av ViSpodden. Läs mer på DIGG, myndigheten för…

Läs mer

Nominera till ViS styrelse 2021/22

Nominera till ViS styrelse 2021/22 Välkommen att nominera kandidater till ViS styrelse. Du kan nominera dig själv eller någon kandidat som du vet skulle passa. Det är ett intressant och viktigt uppdrag. Den nominerade ska ha en bred och gedigen erfarenhet av vuxenutbildning och tid och förmåga för ett tidvis krävande arbete. Uppdraget i styrelsen…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 16, ViS verksamhet

ViS verksamhet 2020 blev inget som vi hade trott och vuxenutbildningens uppdrag blev som alltid i svåra tider både stort och svårt. Vad har branschförbundet gjort under året och hur ser man på framtiden? ViS ordförande Jonas Jonsson sammanfattar förbundets verksamhet 2020 och ger sin syn på fokusområden för 2021. Lyssna på podden via PodBean Lyssna…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 15, Värdegrund

Värdegrund och likabehandling VIS-podden intervjuar Jan Christer Mattsson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och föreståndare för Segerstedtsinstitutet på Göteborgs universitet. Vilka utmaningar finns i arbetet med skolans demokratiuppdrag inom vuxenutbildningen och hur kan man arbeta med värdegrunden i undervisningen. Hur skiljer man mellan uppförandekod, normer i en gemenskap och individuella rättigheter och…

Läs mer