Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

Bildning i spänningsfältet mellan kunskap och vetande   Mohamed Chaib[1]   Inledning En av Sveriges främsta folkbildare Inge Johansson säger i en intervju ”Att vara bildad, måste enligt min mening innebära att man ska kunna handskas med sina kunskaper – förstå innebörden, se dem i sitt större sammanhang, använda dem i samtal och diskussioner… bedöma…

Läs mer

Sommarkonferens i Lund-Mathematics in a Digital World

  I början av juli 2019 arrangerade ALM – Adults Learning Mathemtics sin årliga sommarkonferens, det här året i Lund. Konferensen lockade till sig ca 70 deltagare från 15 länder i fyra kontinenter. Det finns flera internationella organisationer som arbetar med matematiklärande men ALM är den enda som har fokus just på vuxnas lärande. Under…

Läs mer

Konferens i Stockholm för administratörer inom vuxenutbildningen

Nätverket för administratörer i vuxenutbildningen bjuder in till en konferens i Stockholm 25 september 2020.  Det blir en heldag med aktuell uppdatering och tillfälle att träffa kolleger från hela landet. Välkomna! Tid:      25 september 2020, Kl. 09.00-16.00 Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm Program: 8:30-9:00       Registrering och fika 9:00-9:10       Presentation av dagen…

Läs mer

ViS-konferensen 2020 flyttas till 23 – 24 november

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen av Corona-smittan samt beslut och riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten, har ViS beslutat att byta datum för vuxenutbildningskonferensen 2020. Nya datum för konferensen är 23 – 24 november 2020. I övrigt gäller samma program samt samma villkor för bokningar och bokningsavgifter som tidigare. Precis som tidigare planerat kommer konferensen…

Läs mer