Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

Kommentarer till budgetpropositionen 2024

Med anledning av dagens presentation av budgetpropositionen 2024 sammanfattar vi här styrelsens synpunkter om vad som presenterats rörande vuxenutbildningen och därtill angränsande områden.

Läs mer

Nominera till styrelsen i ViS

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Valberedningen i ViS går igenom alla nominerade inför årsmötet för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i styrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet. Har du eller vet du någon…

Läs mer

ViS nyhetsbrev 18 september 2023

I septembers nyhetsbrev berättar ViS styrelse om sitt påverkansarbete. Vi får också en rapport från Almedalen. Nätverken berättar om sina aktiviteter. Vi slår ett extra slag för ViSas digital konferens för administratörer inom vuxenutbildningen och för Skolledarforum 2023. ViS nyhetsbrev september 2023

Läs mer