Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

Konferens för administratörer inom vuxenutbildningen – framflyttad ett år

Observera att nedan konferens som Nätverket för administratörer i vuxenutbildningen bjuder in till har flyttats fram ett år.   Tid:      24 september 2021, Kl. 09.00-16.00 Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm Program: 8:30-9:00       Registrering och fika 9:00-9:10       Presentation av dagen 9:10-10:45      Skolverket 10:45-11:00    Kort paus 11:00-12:00    CSN 12:00-13:00    Lunch 13:00-14:30 …

Läs mer

Nya styrelsen

På ViS årsmöte 27 april 2020 valdes en ny styrelse. Vi har bett medlemmarna att presentera sig. Anna Falkström Olsson Jag arbetar som en av två SFI-rektorer på Birgittaskolan i Linköpings kommun. Jag har arbetat inom Sveriges fantastiska vuxenutbildning sedan 2011 i olika roller, som lärare, verksamhetschef och nu rektor. Jag har arbetat inom upphandlad…

Läs mer

Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna

Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna påtalar ViS i en skrivelse till Skolverket. Regeringen har i vårändringsbudget för 2020 föreslagit att anslaget Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 675 000 000 kronor. Argumentet för den föreslagna satsningen är att ”kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning till individer som varslats om…

Läs mer

Västerås Folkhögskola vill ta större ansvar inom vuxenutbildningen.

   Jag tycker att politiker både på nationell och lokal nivå har alldeles för dålig kunskap om vuxenutbildningen i Sverige, säger Tomas Aronsson, rektor för Västerås Folkhögskola som numer är en av landets större folkhögskolor efter sammanslagning av Bergslagens Folkhögskola, Folkhögskolan i Köping och Västerås Folkhögskola och har nu över 700 elever på årsbasis och…

Läs mer