Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

ViS konferensen 4 oktober 2021

Det ”nya normala” inom vuxenutbildningen Många längtar tillbaka till det vanliga efter pandemin. Men varför ska vi ”gå tillbaka”? Finns det inte många positiva saker vi lärt oss som vi kan ta med? Årets ViS-konferens vill se framåt mot ”det nya normala”. Vi lyfter hur undervisningen kan komma att se ut för våra elever, men…

Läs mer

Utbildningsminister Anna Ekström

Samtal med Utbildningsminister Anna Ekström I säsongens sista avsnitt av ViS Live samtalar vi med utbildningsminister Anna Ekström om regeringens planer för vuxenutbildningen på kort och lång sikt. Vi passar också på att prata om bl.a. nya urvalsregler, distansutbildning inom komvux, och hur regeringens ambitioner landar i verkligheten. Och naturligtvis kommer vi att prata om…

Läs mer

Hur förbereder lärarutbildningarna för komvux?

2019 uppmärksammades regeringen av bl.a. professor Andreas Fejes på att lärarutbildningarna inte förbereder studenterna för arbete inom komvux. Regeringen gav därför Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga och granska detta. Nu har UKÄ släppt sin rapport, där man både pekar på stora brister i hur lärarutbildningarna förbereder för komvux, och förslag på hur detta kan förbättras….

Läs mer

Möte med sfi-pengsutredningen

Delar av ViS styrelse har haft möte med den nu pågående sfi-pengsutredningen. Utredningen har i huvudsak i uppgift att se över möjligheterna till standardiserade och oberoende sätt att mäta både elevens inledande språknivå i sfi och därefter uppnådda språkresultat samt föreslå ett system för hur progression kan mätas. Till detta ska en s.k sfi-peng kopplas…

Läs mer

Seminarium om Matematik och språk

Tisdag 25 maj kl. 15 arrangerar NVL ett seminarium på temat Matematik och språk. Håkan Lennerstad, professor vid Blekinge Tekniska Högskola medverkar. Arrangemanget sker i samarbete med ViS matematiknätverk. Läs mer

Läs mer