Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

ViS konferens 2020 – en klassiker i nytt format

Ända sedan ViS bildades är den årligen återkommande konferensen på vårsidan den viktigaste mötesplatsen för vuxenutbildare i landet. Den spelar också en betydande roll som förbundets ansikte utåt mot politiker, myndigheter, organisationer och utbildningsanordnare. Ursprungligen var det ett samarrangemang med Linköpings universitet men efter några år blev det ViS egen konferens. Konferensformen och samarbetet med…

Läs mer

Matematiknätverket bjuder in till samtal om kompetensutveckling kring vuxnas matematiklärande

Den 11 februari samlas representanter från universiteten i Göteborg och Linköping, Nationellt centrum för livslångt lärande, Nationellt centrum för matematikutbildning och Bildningsrådet för att tillsammans med nätverksgruppen samtala kring matematikens situation och resultat inom vuxenutbildningen. I anslutning till de konferenser som nätverket genomför har vi kommunicerat med många matematiklärare och skolledare och bl.a. noterat följande:…

Läs mer

Arbeidserfaring gir mer lystbetont læring

De som hadde liten skolelyst da de gikk på skolen, er ofte mer motivert for utdanning etter noen år med arbeidserfaring. Å delta på kurs hvor de kan bruke sin praktiske arbeidserfaring gjør læringen mer lystbetont. Dette kommer fram i en rapport fra den norske forskningsstiftelsen Fafo. På oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet har Fafo undersøkt kurs…

Läs mer

Människor kan och vill

Människor kan och vill Bygg en dynamisk organisation med elevens bästa för ögonen!   Människor kan och vill. Det anser jag vara den viktigaste utgångspunkten när en bra utbildningsorganisation ska skapas. Efter 15 år inom den kommunala vuxenutbildningen kommer jag nu att lämna mitt rektorsuppdrag i Nacka. Jag vill här dela med mig av de…

Läs mer