Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

Den kommande ämnesbetygsreformen

Skolverket höll ett informationsmöte 17 januari om den kommande ämnesbetygsreformen. Från ViS deltog Claudiu Deak och Michaela Zankl. Skolverket har i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg med utgångspunkt i de förslag som lämnas i betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper (SOU 2020:43). Utredningens förslag är att ämnesbetyg…

Läs mer

Inbjudan att lämna synpunkter om sfi-peng till utbildningsanordnare

Inbjudan till möte med utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare, U 2020:08 Utredningen om sfi-peng, inbjuder lärare och rektorer inom vuxenutbildningen till en hearing 31 januari 2022 kl 09.00 – 11.30. För att alla ska kunna komma till tals är antalet platser kraftigt begränsat. Här hittar du inbjudan med information om innehåll och anmälan. Det behövs ingen…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 23, om datasäkerhet

IT säkerhet i det vardagliga arbetet I detta avsnitt av Vis-podden berättar IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka om cybersäkerhetsutmaningarna som alla organisationer, inte minst skolorna, tampas med idag. Att vara medveten om de säkerhetsrisker som finns har fått ökad betydelse bland annat med anledning av den pågående utbildningsdigitaliseringen. I intervjun fokuserar vi framför allt på frågor…

Läs mer

ViS konferensen 2022

Välkommen till nästa års mest intressanta konferens! Den 4-5 april 2022 är årets ViS-konferens tillbaka i fysisk form på Clarion Sign i Stockholm! Det blir årets mest intressanta konferens för dig som arbetar med vuxenutbildning. Vi vet att intresset för en fysisk konferens är mycket stort. Därför kan du som är medlem i ViS anmäla…

Läs mer