Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

ViSpodden avsnitt 18, Ändringar i Vård- och omvårdnadsprogrammet

Ändringar i Vård- och omsorgsprogrammet Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, berättar i detta avsnitt av ViSpodden om de förändringar som nu träder i kraft gällande utbildningarna inom vård och omsorg för komvux. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify

Läs mer

Webbinarium, Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Den 13 april är det premiär för ViS webbinarier. Som första tema har vi valt att lyfta skollagens krav på att verksamheten ska basera sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta krav är något som alla känner till, men vad betyder det egentligen? Hur arbetar man för att uppfylla…

Läs mer

Skolledarforum 2021

Välkomna till Skolledarforum 2021 Den 26 april 2021 kommer vi tillbaka med ViS Skolledarforum! I år kommer Skolledarforum genomföras som ett digitalt event. På Skolledarforum får du som är lokal politiker, skolledare eller chef inom kommunal eller privat vuxenutbildning möta beslutsfattare, myndighetsrepresentanter och kollegor i ett mindre samtalsforum där dialogen är prioriterad. Medverkar gör bl.a:…

Läs mer

Kallelse till ViS årsmöte 2021

ViS medlemmar välkomnas till årsmöte onsdag 14 april kl 13. Mötet måste tyvärr även i år genomföras digitalt via Zoom. Till allt om årsmötet

Läs mer

Dialogmöte med Studiemedelsutredningen

Förhandlingar mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har med bakgrund av detta beslutat om tre interna bokstavsutredningar, där den ena berör ett nytt och parallellt studiestöd, för att genomföra partsöverenskommelsen. I utredningsuppdraget ligger att föreslå hur ett nytt offentligt…

Läs mer