Dialog om utvecklingsfrågor och studie- och yrkesvägledning

9 april mellan klockan 14:00-15:00

Arbetsgruppen SiV välkomnar dig till en dialog om utvecklingsfrågor kopplade till studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen. Vad vill du påverka eller utveckla som arbetsgruppen kan arbeta vidare med?

Ta chansen att inspirera och inspireras tillsammans med oss!

Klicka här för att ansluta till mötet