ViS nyhetsbrev 24 mars 2024

I mars nyhetsbrev rapporterar styrelsens om arbetet under årets första månader. Vi får också en sammanfattning av planerna fram till sommaren. Nätverken redogör för sina verksamheter och den här gången har vi glädjen att också ta del av de två nya nätverkens rapporter.

ViS nyhetsbrev mars 2024