Påverkan

Styrelsens dialog med Yrkesvuxutredningen

Under årets första möte träffade styrelsen Yrkesvuxutredningen. Vid mötet diskuterades huvudpunkterna i utredningens direktiv ur ett ViS-perspektiv där styrelsen i första hand tryckte på följande frågeställningar:

Läs mer

ViS på SKRs komvuxkonferens

Torsdagen den 17 november genomfördes SKR sin komvuxkonferens för 2022. Det blev en dag med information och diskussion kring aktuella förändringar inom komvux. På plats fanns representanter från ViS styrelse.

Läs mer