ViS-konferensen 2022

ViS-konferensen 2022

Årets ViS-konferens ägde rum i Stockholm 10-11 oktober. Den första dagen hade vi även en digital publik. Konferensens fokus var på komvux allt viktigare roll som en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Presentationer från konferensen
Aktuellt från Skolverket
Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna, Elof Hansjons
”Kvalitetsproblem” i Komvux, Linköpings universitet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sammanfattning av Rundabordssamtalen