Rapport från Skolledarforum 2022

Skolledarforum 2022

Årets Skoledarforum gick traditionsenligt av stapeln på Långholmen i Stockholm ackompanjerat av ett kraftigt snöfall, vilket tyvärr satte käppar i hjulen för ett par av våra anmälda deltagare som helt enkelt inte kunde ta sig till Stockholm.

Vi övriga 25 deltagare fick finna oss i att bli alltmer insnöade i det gamla Kronofängelset. Under måndagen träffade vi två av de för oss inom komvux aktuella utredningarna och fick ta del av såväl givande presentationer som aktiva diskussioner såväl med utredningarna som internt i gruppen.

Från den nyligen inlämnade utredningen om ett statligt huvudmannaskap gick Thomas Persson, med hjälp av utredningssekreterarna Simon Husberg och Ingrid Jerkeman, igenom utredningens slutsatser och de två alternativa förslag de presenterat om hur ett ökat statligt ansvar kan te sig gällande komvux. Det som var väldigt tydligt i presentationen är ju att utredningen inte lämnar några skarpa förslag till författningsändringar utan snarare kan ses som ett avstamp för kommande utredningar om man från regeringens sida väljer att gå vidare i denna riktning.

Från utredningen om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna deltog Elof Hansjons som, utöver att gå igenom direktiven och tankarna i uppstarten av utredningen, aktivt frågade ut och problematiserade våra tankar kring yrkesvux över lag. Givetvis lyftes från gruppen såväl statsbidrag som urvalsregler, men även många mer nischade frågor som exempelvis riksrekryterande utbildningar.

Under middagen så hade vi förmånen att få träffa den nya statssekreteraren Erik Scheller, vars ansvarsområden inkluderar såväl utbildning för vuxna som studiefinansiering, områden som givetvis berör oss i VIS extra mycket.

Tisdagen inleddes med än mer snö, samtidigt som vi fick ta del av en hel förmiddag fylld med information från, och diskussioner ledda av, representanter från Skolverket i form av Simon Husberg och Emelie Högberg som på ett mycket pedagogiskt sätt gick igenom några av de förändringar som är på gång gällande bl.a. kartläggning och validering.

Sista passet med externa gäster utgjordes av Tobias Fannkvist från SKR som gick igenom deras analys av hur budgeten för 2023 kommer påverka Komvux i allmänhet, samt en del om kommande förändringar ur ett SKR-perspektiv.

Stort tack till alla deltagare och medverkande som tillsammans gjorde Skolledarforum 2022 till ett väldigt givande evenemang – hoppas att vi ses igen i november 2023!