ViSpodden avsnitt 10, Kunskapsmätning

Kunskapsmätning – möjligheter och utmaningar

Lise-Lotte Appelgren är specialist inom kunskapsmätningar och har verkat inom området i över 20 år . I ViSpodden avsnitt 10 diskuterar hon möjligheter och utmaningar med kunskapsmätningar. Hon lyfter framförallt de olika användningsområdena och hur ett prov ska konstrueras för att få bästa resultat. Hon går bland annat igenom olika mätområden, diskuterar fasta svarsalternativ och hur mätningar kan vara ett stöd för utbildningen, inte bara en kontroll.

Intervjuar gör Tomas Johansson.

Lyssna på podden  via PodBean

Lyssna på podden via Spotify