Poddar

ViSpodden avsnitt 20, Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen Revisionsledaren Susanne Boy-Löjdquist ger oss en översiktlig genomgång av vad systematiskt kvalitetsarbete är, hur målen kan formuleras och följas upp, samt hur man i verksamheten kan använda dessa för att utveckla verksamheten. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar Avsnitt 29, Vuxnas lärande med Camilla Thunborg,…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 19, Validering

Validering Johan Lindell är rektor för yrkesutbildningar i Skövde och har lång erfarenhet av validering. I ViSpodden avsnitt 19 delar han med sig av sina erfarenheter och tankar kring detta stora område. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar Avsnitt 29, Vuxnas lärande med Camilla Thunborg, professor i pedagogik  Stockholms…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 18, Ändringar i Vård- och omvårdnadsprogrammet

Ändringar i Vård- och omsorgsprogrammet Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, berättar i detta avsnitt av ViSpodden om de förändringar som nu träder i kraft gällande utbildningarna inom vård och omsorg för komvux. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 17, Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet Lagen om tillgänglighet till digital service syftar till att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på nätet. Formell vuxenutbildning oavsett utförare, berörs av lagen som omfattar webbplatser, intranät, dokument, appar mm. Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka intervjuas av ViSpodden. Läs mer på DIGG, myndigheten för…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 16, ViS verksamhet

ViS verksamhet 2020 blev inget som vi hade trott och vuxenutbildningens uppdrag blev som alltid i svåra tider både stort och svårt. Vad har branschförbundet gjort under året och hur ser man på framtiden? ViS ordförande Jonas Jonsson sammanfattar förbundets verksamhet 2020 och ger sin syn på fokusområden för 2021. Lyssna på podden via PodBean Lyssna…

Läs mer