Poddar

ViSpodden avsnitt 17, Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet Lagen om tillgänglighet till digital service syftar till att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på nätet. Formell vuxenutbildning oavsett utförare, berörs av lagen som omfattar webbplatser, intranät, dokument, appar mm. Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka intervjuas av ViSpodden. Läs mer på DIGG, myndigheten för…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 16, ViS verksamhet

ViS verksamhet 2020 blev inget som vi hade trott och vuxenutbildningens uppdrag blev som alltid i svåra tider både stort och svårt. Vad har branschförbundet gjort under året och hur ser man på framtiden? ViS ordförande Jonas Jonsson sammanfattar förbundets verksamhet 2020 och ger sin syn på fokusområden för 2021. Lyssna på podden via PodBean Lyssna…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 15, Värdegrund

Värdegrund och likabehandling VIS-podden intervjuar Jan Christer Mattsson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och föreståndare för Segerstedtsinstitutet på Göteborgs universitet. Vilka utmaningar finns i arbetet med skolans demokratiuppdrag inom vuxenutbildningen och hur kan man arbeta med värdegrunden i undervisningen. Hur skiljer man mellan uppförandekod, normer i en gemenskap och individuella rättigheter och…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 14, vuxnas språkinlärning del 2

Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt del 2 Lyssna på den andra och avslutande delen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildning med Annsofie Engborg. Vi får bland annat höra om betydelsen av modersmålstöd och hur viktigt det är med tid för reflektion och samtal runt den nya kunskapen. Annsofie förklarar också vilken…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 13, vuxnas språkinlärning del 1

Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, del 1 ViSpodden intervjuar Annsofie Engborg som är författare, lärarfortbildare, chefredaktör på Sfi-lärartidningen med mera. I det första av två avsnitt med Annsofie fokuserar vi på vuxnas språkinlärning. Hur hittar man vuxenrelevant undervisningsmaterial? Hur upprätthåller man en jämbördig relation när eleven är vuxen och hur höga förväntningar…

Läs mer