Erfarenheter av förändringarna i matematikens styrdokument

För drygt ett år sedan gjordes en del förändringar i styrdokumenten som påverkar vuxenutbildningens matematikkurser. En förenklad betygsskala infördes för grundläggande kurser och i gymnasiekurserna blev det en del förändringar/förskjutningar i kursinnehållet. Senare har också texterna i betygskriterierna reviderats samtidigt som policyn kring betygsättning ändrats.

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande vill nu aktualisera de genomförda förändringarna men också ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vilka problem har man mött och vilka erfarenheter har gjorts? Vi kommer att samla in och dokumentera de synpunkter som framkommer för att föra dem vidare till Skolverket.

NCM som resurs i vuxenutbildningens matematik

Vi gör detta tillsammans med NCM och vill då också ge exempel på hur NCM kan vara en viktig resurs i det lokala kvalitetsarbetet för att uppnå bättre matematikresultat.

Deltagandet är gratis men föranmälan krävs. Länk för anslutning till mötet skickas ut till deltagarna senast på förmiddagen 22 november.

Anmäl dig via mail till vismatematik@visnet.se senast måndag 20 november.

Seminariet genomförs i Zoom 22 november kl 15.00-16.45.

Varmt välkomna!