Vuxenutbildningskonferensen 2022 uppskjuten

På grund av den stora osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av pandemin kommer den planerade Vuxenutbildningskonferensen att skjutas upp till oktober månad. Samtidigt kommer ViS att genomföra en kostnadsfri kortare digital halvdag den 5 april.

Det är med tungt hjärta ViS styrelse har tagit beslutet att återigen skjuta upp genomförandet av den årliga vuxenutbildningskonferensen. Vi ersätter inte som tidigare den fysiska konferensen med en digital version, utan återkommer inom kort med nya datum i oktober för en fysisk Vuxenutbildningskonferens. Anledningen till att vi beslutat att skjuta på konferensen i april är det osäkra läget kring hur pandemin kommer att utveckla sig. Vi kan också se att denna osäkerhet påverkat anmälningarna till den planerade konferensen i april.

Förutom att genomföra en fysisk tvådagarskonferens i oktober, kommer vi också att genomföra ett digitalt halvdagsevent den 5 april. Vid detta tillfälle kommer de planerade plenartalarna att medverka, och vi kommer att erbjuda möjligheten att delta i parallella aktiviteter arrangerade av nätverken inom ViS. Det digitala eventet kommer att genomföras kostnadsfritt, men intresserade kommer att behöva anmäla sig. Vi kommer inom kort att öppna för anmälningar.

Vi är naturligtvis både ledsna och besvikna över att behöva ta detta beslut, men känner att det är bättre att ta ett beslut redan nu än att risker att behöva ställa in konferensen senare med kort varsel. Redan inbetalda anmälningsavgifter till konferensen kommer återbetalas inom kort.

Hälsningar, ViS styrelse