LiV – Lärande i Vuxenutbildning

Nytt nätverk inom ViS – Lärande i Vuxenutbildning

Under slutet av förra veckan så hade arbetsgruppen för det nya nätverket LiV – Lärande i Vuxenutbildning, ett första fysiskt möte på Centrum för Vuxenutbildning i Linköping. Diskussionerna inför nätverkets bildande handlade mycket om specialpedagogiska insatser och professionerna knutna till dessa, men i diskussionerna vi fört därefter har perspektivet breddats till att gälla såväl en bredd av professioner som utmaningar och insatser kopplade till dessa. Vi som sitter i arbetsgruppen i dagsläget arbetar främst med specialpedagogiskt stöd och delaktighet för våra studerande, i såväl stora som lite mindre verksamheter och vi ser alla ett stort behov av att lyfta goda exempel på hur man kan utveckla vuxenutbildningen mot en allt större tillgänglighet.

Nätverket hoppas kunna bidra med såväl inspiration som kompetenshöjning rörande stödjande insatser och arbetsgruppen planerar att erbjuda något aktuellt seminarium i samband med vårens ViS-konferens på Hotell Sign i Stockholm den 13-14 maj.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss i arbetsgruppen så nås vi tillsvidare på mailadressen liv@visnet.se.

Mer information om oss i arbetsgruppen och nätverkets aktiviteter kommer via ViS sociala medier och på hemsidan efterhand. Vi kommer givetvis också presentera vilka frågor vi känner är mest aktuella att arbeta med för förbundet i sin helhet.