Möte mellan ViS och Skolverkets statsbidragsenhet

Diskussionen inleddes efter att Skolverket, till följd av kontrollen av APL inom yrkesförarutbildningar 2018, bedömt att merparten de granskade utbildningarna skulle vara återbetalningsskyldiga gällande statsbidraget. Skolverket omprövade besluten och merparten av de beslutade återbetalningskraven drogs tillbaka förra veckan, men ett fortsatt samtal gällande frågan kändes ändå angeläget. Grundproblemet i den genomförda kontrollen gällde otydligheter i hur de, enligt förordningstexten, obligatoriska 15% APL ska räknas och redovisas vilket i förlängningen också har påverkan på alla utbildningar inom regionalt yrkesvux. ViS förde fram de synpunkter som samlats in de senaste veckorna och belyste också effekterna som ett återkrav får då huvudmännen arbetar i kommunala budgetramar.

ViS kommer fortsätta diskussionerna med statsbidragsenheten för att de framtida kontrollerna av statsbidragens nyttjande skall bli så förutsägbara och rättvisande som möjligt.

Från Skolverkets sida vill man gärna att de huvudmän som inte sökte statsbidrag för Yrkesförarutbildning 2020 i avvaktan på omprövningen omgående kontaktar dem om man trots allt vill göra en ansökan för 2020 (maila:  Statsbidragvux@skolverket.se eller ring Katarina Bech på Skolverket).


(På bilden syns Katarina Bech och Andreas Spång från Skolverket, samt Eva Holm och Jonas Jonsson från ViS)