Samtal med SKL om upphandling, yrkesvux, planerings- och dimensioneringsutredningen mm.

Delar av ViS styrelse träffade Kristina Cunningham och Helena Wintgren på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi hade tre timmars mycket bra diskussioner kring frågor som vi anser har stor betydelse för dagens och framtidens vuxenutbildning.

Vi pratade bland annat om att dagens upphandlingssystem är problematiskt, att det är resurskrävande utan att för den skull ge de bästa förutsättningarna för en utvecklad vuxenutbildning. Vi kommer att fortsätta att diskutera möjliga alternativa lösningar.

Vidare diskuterade vi utvecklingen av yrkesvux och åtgärder för att säkerställa en god tillgång till yrkesutbildning över hela landet så att vuxenutbildningen ytterligare kan stärka sin roll som en viktig aktör som bidrar till arbetslivets kompetensförsörjning. Frågor rörande den pågående Planerings- och dimensioneringsutredningen, liksom förslag som tidigare framlades av Arbetsmarknadsutredningen, togs också upp.
Vi pratade även om hur vi gemensamt kan lyfta fram, marknadsföra och ge en positiv bild av vuxenutbildningen och visa vilka möjligheter den erbjuder.

Vi kommer att fortsätta diskussionerna och har redan bokat in ett frukostmöte i Almedalen. Vi har i många delar liknande uppfattningar gällande vuxenutbildningen och kan vi hjälpas åt att driva frågor där vi tycker lika så är det självklart positivt.