Två referensgrupper

ViS har fått en inbjudan från UHR att ingå i en referensgrupp i arbetet med regeringsuppdraget att bygga ut den nationella betygsdatabasen.
ViS har också fått inbjudan att delta i en referensgrupp med EPALE
Vi tar tacksamt emot era synpunkter inför detta arbete.

Maila dina synpunkter till info@visnet.se