Mobilappar gör det enklare och snabbare för nyanlända att lära sig svenska-intervju med Linda Bradley

Bernt Kviberg har intervjuat Linda Bradley, om aktuell forskning kring hjälpmedel för att tillägna sig det svenska språket för nyanlända. Användning av mobilapplikationer gör det enklare och sparar tid.
Läs artikeln: Mobilappar gör det enklare och snabbare för nyanlända att lära sig svenska-interju med Linda Bradley