2018 års vuxenutbildningskonferens

Dokumentation från seminarierna under ViS konferensen publiceras i takt med att vi får den.

Delegationen för unga & nyanlända till arbete (DUA) med Järfälla och Kristinehamns kommuner
DUAs bilder
Kristinehamns bilder
Järfällas bilder

Aktuellt från Skolverket
Skolverkets bilder

Stockholms stad, hållbara samarbeten med näringslivet
Stockholms bilder

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) SeQF och branschvalidering 
MYHs bilder

Hur kan samverkan och ansvarsfördelning förbättras?
Arbetsmarknadsutredningens bilder

Sfi på vetenskaplig grund – om att organisera kollegialt lärande och att ta vara på elevernas resurser
Göteborgs bilder
En film från Göteborg
InVäst och Folkuniversitetet

Pengar och studier – så skapar vi goda förutsättningar 
CSNs bilder

Lokala jobbspår i Nacka
Nackas bilder

Integration – Unik webbplats med unikt arbetssätt
Söderhamns bilder

Challange, leadership and strategy
Beställ James Nottinghams bilder