Almedalen 2023

Vuxenutbildningens dag fredag 30 juni

Vuxenutbildningens dag i Almedalen har blivit ett populärt och återkommande inslag i vårt påverkansarbete. Dagen bjuder på ett intressant program och goda möjligheter att träffa beslutsfattare och branschkolleger.

9:00-9:45
Regeringens syn på vuxenutbildningens roll i kompetensförsörjningen

10:00-10:45
Lokalt och regionalt samarbete för kompetensförsörjning

11:00-11:45
Ökad tillgång till kompetensförsörjning

14:00-14:45
Behövs nya system för kompetensförsörjning?

15:00-15:45
När perspektiven inte rimmar – kan yrkesvux lösa både individens och arbetslivets behov samtidigt?

16:00-16:45
Om utbildningsanordnarna själva fick utforma kompetensförsörjningen

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E31

Välkommen!