Ett samtal om bildning och matematik, 12 juni i Stockholm

Läs mer om program och anmälan på Matematiknätverkets sida