Från bra till bättre

Det går bra för vuxenutbildningen i Sverige med stora ekonomiska satsningar, nya reformer och allt fler deltagare. Långsiktigheten ökar och vuxenutbildningen lyfts fram i fler och fler sammanhang.

Nu vill ViS gå från bra till bättre! ViS vuxenutbildningskonferens 2020 behåller några kända inslag men byter delvis utseende. Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

En sådan konferens kräver nya former. Istället för att sitta på rad och lyssna, kommer nu alla deltagare sitta vid runda bord som möjliggör samtal och kreativt arbete. En sådan form blir naturligtvis mer platskrävande, och av den anledningen är ViS vuxenutbildningskonferens 2020 begränsad till 450 deltagare.

Vill du ta chansen att vara med och ta svensk vuxenutbildning från bra till bättre så ska du anmäla dig till ViS vuxenutbildningskonferens 2020!
30-31 mars 2020 på Hotel Clarion Sign, Stockholm

Program_2020
Till anmälan