ViS-konferensen 2020 kommer att genomföras

Vi förstår att det är många som undrar hur det kommer att bli med ViS-konferensen 2020, ”Från bra till bättre”. För att lugna alla oroliga kan vi från ViS styrelse meddela att konferensen kommer att genomföras.

Som alla vet flyttades konferensen till den 23 – 24 november på grund av den rådande pandemin och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I samband med att vi bytte datum för konferensen säkerställde vi också att alla medverkande talare flyttade sina bokningar till dessa datum. Alla andra bokningar flyttades också.

Just nu går vi en mycket osäker höst till mötes. Vi vet inte om det kommer en andra våg av pandemin och vi vet att det på individuell nivå finns osäkerhet och tveksamhet till att resa och röra sig i miljöer med många människor som man vanligen inte träffar.

I dagsläget gäller fortfarande ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar. ViS-konferensen räknas som en sådan tillställning. Samtidigt vet vi att det finns tankar på att lätta på restriktionerna för vissa typer av evenemang med sittande publik, under vissa förutsättningar.

Av den anledningen arbetar ViS just nu med flera scenarier för hur ViS-konferensen ska kunna genomföras. Säkert är dock att konferensen kommer att genomföras. Vi planerar bl.a. för att genomföra konferensen helt digitalt eller som en hybrid mellan digitala och platsbundna inslag. I alla de alternativ vi planerar finns det ursprungliga temat och målet för konferensen kvar, och alla medverkande talare är bokade.

Så vi kan alla se fram emot en ViS-konferens i november 2020, där vi tar vuxenutbildningen ”Från bra till bättre”!

Vi kommer regelbundet att uppdatera informationen om konferensen på denna sida
och på konferensens hemsida, www.viskonferens2020.se.

Hälsningar, ViS styrelse