ViS Live – stärkt kvalitet inom sfi

Stärkt kvalitet inom sfi

Datum: 4 maj
Tid: 09.00 – 10.00
Plats: Zoom webbinarium
I december lämnade KLIVA-utredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen lämnade en rad förslag inom sfi, svenska som andraspråk och sfi i kombination med andra utbildningar. Det främsta syftet med utredningen förslag var att stärka kvaliteten inom sfi, men flera av förslagen berör även andra delar av komvux.

I detta avsnitt av ViS Live samtalar utredaren Karin Sandwall Åsberg och Jussi Koreila, som ansvarat för ViS remissvar, om utredningens förslag och möjliga konsekvenser. Du kommer också själv kunna ställa frågor direkt till de medverkande.

Medverkande:

Karin Sandwall Åsberg, utredare KLIVA-utredningen
Jussi Koreila, ViS
styrelse

Moderator: Mikael Andersson

Webbinariet är kostnadsfritt

Länk til anmälan: https://simplesignup.se/event/179314