Den kommande ämnesbetygsreformen

Skolverket höll ett informationsmöte 17 januari om den kommande ämnesbetygsreformen.

Från ViS deltog Claudiu Deak och Michaela Zankl.
Skolverket har i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg med utgångspunkt i de förslag som lämnas i betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper (SOU 2020:43). Utredningens förslag är att ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025.
För Vuxenutbildningen är det viktigt att fortsätta ha en hög grad av flexibilitet då vuxenstuderanden har olika kunskaper och kompetenser med sig in.
Läs mer om reformen