ViS kontaktar Skolverket om Yrkesförarutbildningen

Skolverket kräver tillbaka 15 miljoner kronor från landets yrkesförarutbildningar. Man menar att eleverna inte fått tillräckligt stor del av utbildningen ute på arbetsplatser, vilket har varit ett krav för att få statsbidraget. ViS menar att reglerna har varit otydliga, utbildningsarrangörernas rapporter har först godkänts men nu kommer kritiken. Vidare saknas information hur praktiken ska beräknas. Utbildningsarrangörerna och Skolverket har alltså olika uppfattningar vilket inte är rättssäkert. ViS bestämde på oktobers styrelsemöte att kontakta Skolverket i ärendet.