En rapport från konferensen ALM23 på Irland

Sommaren 2016 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens på Irland. Temat var “Numeracy – a Critical  Skill in Adult Education”. Lisa Valterson, som deltog i konferensen som ViS stipendiat, har skrivit om konferensen.

”Numeracy  – a Critical Skill inAdult Education” – en rapport från ALM23