En rapport från konferensen ALM24 i Rotterdam

Sommaren 2017 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens i Holland. Temat var “All hands-on Math”. Rapporten är skriven av Linda Jarlskog, vuxenutbildare i matematik och ledamot i ALM.

Läs rapporten om ALM-24