Intressant konferens i Norge om livslångt lärande

Global pådriver inviterer til internasjonalt toppmøte om livslang læring

Av Torhild Slåtto

Blant mange nordiske organisasjoner på utdanningsfeltet skinner det også en global stjerne med navnet International Council for Open and Distance Education, ICDE. Den har sitt hovedkontor i Oslo, og er trolig mer nyttig og relevant enn noen gang i en tid med internasjonalisering, digital transformasjon og kunnskapsintensiv økonomi.

SVENSKE MEDLEMME
Nedslagsfeltet for ICDE er hele verden, og det uttalte målet er å være en global pådriver for livslang, åpen og fleksibel læring. Med åtti års virke har organisasjonen opparbeidet både omfattende nettverk og kompetanse på samarbeid og erfaringsdeling over landegrensene og kontinentene. Fire svenske organisasjoner har medlemskap i ICDE; Stockholms universitet, Høgskolan Vest, SVERD og Campus Varberg,

KONKURRANSEKRAFT
Livslang læring settes grundig på agendaen i februar. Da inviterer ICDE sammen med Høgskolen i Innlandet til internasjonalt toppmøte på Lillehammer, hvor verden for øvrig vil møte Norge og Norden. Den norske statsministeren, Erna Solberg, har bekreftet at hun vil delta med foredrag om den rollen livslang læring har for konkurranseevnen hos den enkelte og for samfunnet. Hennes regjering arbeider med en livslang læring-reform hvor den setter seg som mål å få flere ut i arbeid gjennom et inkluderende arbeidsliv. Mange internasjonale kapasiteter vil delta, blant annet direktøren for den omfattende mellomstatlige organisasjonen Commonwealth of Learning, Asha Kanwar.  Hun vil snakke om livslang læring og strategier for god utdannelse i lys av FNs bærekraftmål.

NORSK MARKERING
Statsministerens tilstedeværelse strekker også en historisk tråd tilbake til ICDEs verdenskonferanse i Oslo i 1988, hvor både statsminister Gro Harlem Brundtland og kong Olav var til stede. Det var Norsk forbund for fjernundervisning (nå Fleksibel utdanning Norge) som var lokal arrangør, og konferansen ble så vellykket at det har gått gjetord om den i årevis. Etter denne skjellsettende verdenskonferansen ønsket norske myndigheter å markere at fjernundervisning var et viktig satsingsområde ved å bevilge ICDE statsstøtte, mot at hovedkontoret ble flyttet til Norge. Siden den gang har aktiviteten i organisasjonen vært styrt fra Oslo.

25 ÅR ETTER OL
Konferansen på Lillehammer har også et visst historisk sus over seg, siden den åpner nøyaktig 25 år etter OL på Lillehammer. Interessen for konferansen er betydelig, og det er så langt kommet inn hundre papers og forslag til workshop og andre innslag. Denne gangen er det ikke idrett, men erfaringsutveksling og debatt om livslang læring og livslang «employability» (arbeidsevne eller arbeidsmulighet) som står på programmet. Konferansen er organisert i tre møteplasser. Den ene handler om globale trender i utdanning og arbeidsliv på samfunnsnivå. Det blir aktuell forskning og debatt omkring digital transformasjon og automatisering av næringsliv og samfunn. Kvalitetssikring av den livslange læringen og fleksible utdanningstilbud er andre tema som vekker interesse.

Den andre møteplassen vil handle om utdanningstilbud og etterspørsel, med søkelys på hvordan utdanningsinstitusjonene kan møte behovene i arbeidslivet. Noen stikkord er karriereveiledning og selvstyrt læring, med presentasjon av gode eksempler fra alle verdensdeler. Den tredje møteplassen har tittelen «studentene møter underviserne –  hva er suksesskriterier for inkluderende læringsmiljøer?»

Arrangørene har som mål å skape en arena hvor utdanningsbransjen møter arbeids- og næringsliv, og hvor sør møter nord. Registreringen er åpnet, og ambisjonen er minst 400 deltakere på Lillehammer i februar.

Foto: Teppan Johansen

 

PARIS – LILLEHAMMER – DUBLIN
ICDE er pådriver og medarrangør for flere store konferanser framover.  I begynnelsen av desember går ledertoppmøtet om åpen utdanning, Open Education Leadership Summit, av stabelen i Paris, med det franske departementet for utdanning og forskning som lokal arrangør. I november 2019 er det ny verdenskonferanse med tema Online learning – transforming Lives & Societies. Det er National Institute for Digital Learning i Dublin som har det lokale ansvaret for verdenskonferansen.

Utveksling av ny kunnskap skjer også gjennom ICDEs tidsskrift Open Praxis, som publiserer fagfellevurderte artikler fra forskning på utfordringer og erfaringer med nettundervisning og e-læring. Det er ute et «call for papers» til tidsskriftet i disse dager.

NETTVERK FOR DOKTORANDER
Å gjennomføre en doktorgrad er krevende. ICDE har i samarbeid med noen av medlemmene etablert et globalt nettverk for doktorander som forsker på åpen, fleksibel og teknologistøttet læring, Global Doctoral Consortium (GDC). Dette gir mulighet til en unik erfaringsutveksling, og det vil også være en stimulans for andre til å velge doktorgradstema på dette feltet.

GLOBAL BREDDE
Hele verden er representert I ICDEs medlemsmasse. Det er universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner, nettverk, voksenopplæringsorganisasjoner, statlige etater og departement, internasjonale og nasjonale organisasjoner og enkeltpersoner.

Et vinterlig Lillehammer vil ønske velkommen til ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit i februar. Foto: Jørgen Skaug

Et vinterlig Lillehammer vil ønske velkommen til ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit i februar. Foto: Jørgen Skaug

For mer informasjon:
Om konferansen på Lillehammer: http://icdellls2019.no
Om Commonwealth for Learning: https://col.org/about/what-commonwealth-learning
Om verdenskonferansen om livslang læring i Dublin 2019: https://wcol2019.ie/
Om Open Praxis: https://www.icde.org/open-praxis
«Call for papers» til Open Praxis: https://www.icde.org/open-praxis