Månadens goda exempel, filmer i Sfi undervisningen

I Nacka liksom på många andra ställen har SFI-lärare nappat på möjligheten att gratis visa kända svenska filmer och använda dem i språkundervisningen. Läs mer>>>