Två rapporter från konferensen, ALM22 i Washington DC, 2015, med Adults Learning Mathematics

Som representanter för ViS nätverk i matematik spenderade Linda Jarlskog och Charlotte Arkenback-Sundström tre dagar i Washinton DC vid ALMs årliga konferens, den 22:a i ordningen. Organisationen ALM och dess årligen återkommande konferenser är öppna för forskare och praktiker, som lärare på alla nivåer och sammanhang, med intresse för vuxnas matematiklärande.

En rapport från ALM 22

Om vuxenutbildningen i USA, med Steve Hinds  (Rapport om hur det står till med vuxenutbildningen i matematik i USA. Rapporten bygger på ett föredrag av Steve Hinds i samband med konferensen.)